Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » הקלה בעונש בעבירות של אלימות במשפחה (עבודות שירות במקום בית הסוהר)

ערעור פלילי 5656/08 (מחוזי - באר שבע).

הנאשם הורשע ע"פ הודאתו בעבירות של תקיפת בת זוג (מס' עבירות), תקיפת קטין ותקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש, בשני כתבי אישום נפרדים.

בית משפט השלום באשקלון גזר על הנאשם עונש של 8 חודשי מאסר בפועל, זאת, בין היתר, בשל חומרת העבירות ושיתוף פעולה חלקי של הנאשם עם שירות המבחן.

הנאשם, באמצעות  עורך דינו, הגיש ערעור על גזר הדין.

הערעור התקבל, והעונש הומר ב-6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.