Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום בתיק של אלימות במשפחה והארכת מאסר על תנאי בתיק נוסף של אלימות במשפחה

תיק פלילי 4470/08 (שלום - באר שבע), תיק פלילי 5667/08 (שלום - באר שבע).

כנגד הנאשם הוגשו, תוך פרק זמן קצר, שני כתבי אישום בתיקים של אלימות במשפחה כלפי אותה המתלוננת.

בתיק הראשון היה מדובר בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, ואילו בתיק השני היה מדובר בעבירות של כליאת שווא, תקיפה ואיומים.

הנאשם כפר במיוחס לו שני התיקים, ושניהם נקבעו להוכחות בפני שופטים שונים.

כמו  כן, נקבעו התיקים לגישור פלילי.

במהלך הגישור הפלילי הסכימה התביעה לביטול כתב האישום החמור (תקיפה הגורמת חבלה), ואילו כתב האישום השני תוקן באופן שמאסר על תנאי שהיה חב הפעלה הפך לבר הפעלה והוארך בהסכמה.