Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב האישום כנגד קטין בתיק של תקיפה הגורמת חבלה ממשית

ת"פ 63176-05-16 (נוער - באר שבע).

כנגד הנאשם, קטין, הוגש כתב אישום בבית משפט לנוער שייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

לאחר משא ומתן עם התביעה סוכם על מחיקת כתב האישום כנגד הנאשם.