Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » סגירת תיק בעבירה של תקיפה

תיק פלילי 666/09 (שלום - אשקלון).

כנגד הנאשם הוגש כתב האישום שייחס לו עיברה של תקיפה.

עורך דינו של הנאשם הצליח לשכנע את התביעה כי הראיות כנגד הנאשם הינן חלשות, ובסופו של יום הסכימה התביעה לביטול כתב האישום כנגד הנאשם.