Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום בעבירה של פריצה לרכב

תיק פלילי 1387/03 (שלום - באר שבע).

כנגד הנאשם הוגש כתב האישום שייחס לו עבירה של התפרצות לרכב.

הנאשם כפר במיוחס לו וטען כי אין לו כל קשר לאירוע.

עורך דינו של הנאשם נפגש עם ראש לשכת התביעות ושיכנע אותו כי הראיות כנגד הנאשם הינן חלשות מאוד, דבר אשר הביא למחיקת כתב האישום כנגד הנאשם.