Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » שני דוחות משטרתים - קנס אחד מנורי בלבד

בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו

 ת"ע 3964-09-17 מדינת ישראל נ' #####                 30 אוקטובר 2017


דו"ח תעבורה 90507915107

לפני כבוד השופטת ענת יהב-שופטת

המאשימה:

מדינת ישראל

נגד

הנאשמת:######

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד פרידלב"כ הנאשמת עו"ד דמטרי ורניצקי

פרוטוקול

ב"כ הנאשמת:יש בידי את ייפוי הכח ואדאג לסרוק אותו לתיק בית המשפט.

ב"כ  המאשימה: הצדדים הגיעו להסדר בתיק זה לפיו הנאשמת תודה בכתב האישום, תורשע, תצרף דו"ח נוסף שעליו ביקשה להישפט ומספרו 22114612348, אשר יתוקן לעבירה של התנהגות לא זהירה לפי תקנה 21(א), סמל סעיף 2423. הנאשמת תודה אף בדו"ח המתוקן, ולעונש נעתור במשותף לקנס בסך 2,200 ₪.

כתב אישום מתוקן ומצורף מוגש ומסומן במ/1.

בית המשפט מזהיר את הצדדים שאינו כבול בהסדר הטיעון.

ב"כ הנאשמת:הקראתי למרשתי את כתבי האישום, גם את כתב האישום הנוכחי וגם את הדו"ח המתוקן, והיא מודה בשתי העבירות במסגרת הסדר טיעון. כמו כן, הבהרתי לנאשמת כי בית המשפט איננו כבול להסדרי טיעון.

הכרעת דין

הנאשמת הודתה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום ובדו"ח המתוקן.לפיכך אני מרשיעה את הנאשמת בעבירה שיוחסה לה בכתב האישום וכן בדו"ח המתוקן שמספרו 22114612348.

ניתנה והודעה היום י' חשוון תשע"ח, 30/10/2017 במעמד הנוכחים.
 ענת יהב, שופטת 

טיעונים לעונש:

ב"כ המאשימה:  הנאשמת נוהגת משנת 1978 ואין לחובתה הרשעות קודמות. 

בדו"ח המצורף קיים כשל ראייתי ועל כן כתב האישום תוקן. 

הנאשמת:  אבקש לכבד ההסדר. הנאשמת ילידת 1947, ונוהגת משנת 1978 ללא כל רבב. הפניתי את חברי לנסיבותיה האישיות והטרגיות של הנאשמת באותה תקופה. נבקש להטיל על הנאשמת את הקנס כך שתוכל לשלם אותו ב-4 תשלומים. הפניתי את חברי לכשלים בדו"ח המצורף ועל כן הדו"ח תוקן בסופו של יום.

גזר דין

הנאשמת הורשעה על פי הודאתה בעבירות של אי ציות לאור האדום אשר דלק ברמזור עם כיוון נסיעתה לפחות 5 שניות, בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה, סמל סעיף 6728, וכן הורשעה בדו"ח מצורף ומתוקן שמספרו 22114612348 שעניינו נהיגה בחוסר זהירות בניגוד לתקנה 21(א) לתקנות התעבורה, סמל סעיף 2423.
הערך המוגן בעבירה זו הוא שלום הציבור. מידת הפגיעה בערך המוגן הינה ברף הנמוך.
הנאשמת נוהגת משנת 1978, אין לחובתה הרשעות כלל, כך שמדובר בכשל בנהיגה באופן חריג, שלא מאפיין את נהיגתה.
הצדדים הציגו הסדר הנעוץ בעבר תעבורתי אל מול ותק נהיגה וכן בכשלים בדו"ח המצורף.
לפיכך אני דנה את הנאשמת לקנס בסך  2,200 ₪.הקנס ישולם ב -4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 30.11.2017.ב"כ הנאשמת ייגש למזכירות בית המשפט על מנת לקבל שובר תשלום.
זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתל אביב  תוך 45 יום מהיום.
ניתנה והודעה היום י' חשוון תשע"ח, 30/10/2017 במעמד הנוכחים.
ענת יהב, שופטת

הוקלד על ידי דורין קרוג