Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום לקטין בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

תיק פלילי 1015/06 (נוער - אשדוד).

כנגד הנאשם (קטין) הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום והתיק נקבע להוכחות.

לאחר שעורך דינו של הנאשם הצביע על קשיים ראייתיים בתיק, הסכימה התביעה למחוק את כתב האישום כנגד הנאשם.