Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום בעבירה של החזקת סכין

תיק פלילי 1735/07 (שלום - אשקלון).

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה.

הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום וטען כי הסכין היא לצרכי עבודתו, ובכל מקרה הוא שכח כי היא נמצאת במעילו.

התיק נקבע להוכחות.

בסופו של יום, קיבלה התביעה את טענות ההגנה והסכימה לביטול כתב האישום כנגד הנאשם.