Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום לקטין בעבירה של תקיפה

תיק פלילי (נוער - קריית גת) 590/06.

כנגד קטין הוגש כתב אישום בבית משפט לנורער, המייחס לו עבירה של תקיפה. הנאשם כפר במיוחס לו והתיק נקבע להוכחות. לאחר שעורך דין פלילי דמיטרי ורניצקי ניהל משא ומתן עם לשכת התביעות, הוסכם על ביטול כתב היאשום כנגד הקטין.