Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » שנת מאסר בלבד למחזיק בביתו מעבדה לייצור סמים. עונש מאסר על תנאי לנאשם שהואשם בעבירה של סחר בסמים

תיק פלילי 8061/08 (מחוזי - באר שבע).

מדובר בפרשיה בה היו מעורבים מס' רב של נאשמים, רובם ככולם אנשים נורמטיביים, אשר, ע"פ החשד פעלו ברשת, אשר ייצרה ומכרה סמים.

הנאשם דנן הורשע ע"פ הודאתו בכך שהחזיק בבית ומעבדה לייצור סמים מוסג MDMA, ואף בביתו נתפסו ציוד וחומרים רבים לייצור הסמים.

הפרקליטות עתרה להשית על כל הנאשמים שהורשעו בעבירות סמים חמורות עונשי מאסר ארוכים.

בית מהשפט החליט שלא למצות את הדין עם הנאשם וגזר עליו עונש של שנת מאסר בלבד, בניכוי ימי מעצרו.

כמו כן, בסכמה עם הפרקליטות ,תוקן כתב האישום לנאשם נוסף שהיה מיצוג ע"י עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי (יחד עם סנגור נוסף), באופן שעבירה של סחר בסמים תוקנה לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית (זאת בשל קשיים ראיתיים ניכרים) ובית המשפט לא גזר עליו עונש מאסר, מעבר להסתפקות בימי מעצרו. 

יודגש גם כי על נאשמים אחרים שהיו מעורבים בפרשה גזר בית המשפט עונשים חמורים, בדמות של 7.5 ו-3 שנות מאסר מאחרוי סורג ובריח.