Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב האישום לקטין בעבירות התפרצות

ת"פ 434/05 (נוער - קריית גת).

הנאשם, קטין, עמד לדין בגין פרשייה של מס' התפרצויות, אותן ביצע, על המיוחס לו, יחד עם נערים אחרים.

הנאשם טען כי הוא לא ביצע את מה שמיוחס לו בכתב האישום, והתיק נקבע לשמיעת העדים.

עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי הצליח לשכנע את התביעה המשטרתית כי הראיות כנגד לקוחו הינן חלשות, ועל כן הסכימה התביעה למחוק את כתב האישום כנגד הקטין.