Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » מחיקת כתב האישום בעבירה של תקיפה

ת"פ 428/06 (נוער - קריית גת).

כנגד הנאשם הוגש כתב יאשום, ולפיו הוא תקף את אביו.

הנאשם טען כי פעל מתוך הגנה עצמית והגן על אימו, זאת לאחר שאביו (הנתקף, לכאורה) פעל באלימות כלפי אימו של הנאשם.

לאחר התערבותו של עורך דין פלילי נמחק כתב האישום כנגד הנאשם.