Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » אי הרשעה בעבירות של החזקת סכין+החזקת סמים!

ת"פ 1230/07 (שלום - אשקלון).

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט השלום באשקלון שייחס לו עבירות של החזקת סם לצריכה עצמית וכן החזקת סכין שלא כדין.

עו"ד ורניצקי הצליח לסיים את התיק ללא שהנאשם הורשע בדין, על אף שעל פניו לא היה צפוי להיגרם לנאשם כל נזק כתוצאה מהרשעה.