Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב האישום בעבירת אלמ"ב

ת"פ 1052/05 (שלום - אשקלון).

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט השלום באשקלון שייחס לו עבירה של אלימות כלפי אשתו.

לאחר משא ומתן עם התביעה המשטרתית סוכן על ביטול כתב האישום כנגד הנאשם.