Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » החזקת כלי פריצה - סגירת תיק!

ת"פ 88/05 (שלום - אשקלון).

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט השלום באשקלון שייחס לו עבירה של החזקת כלי פריצה.

הנאשם טען כי החזיק את הכלים למטרה כשירה.

לאחר משא ומתן עם התביעה סוכם על מחיקת כתב האישום כנגד הנאשם.