Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום בעבירה של אלימות במשפחה

תיק פלילי 4380/07 (שלום - באר שבע).

כנגד הנאשם הוגש כתב האישום שייחס לו עבירות של אלימות במשפחה.

עורך דינו של נאשם, עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי, פנה ללשכת התביעות בבקשה לסגירת תיק כנגד הנאשם, ולאחר מכן פנה אף ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לעיכוב הליכים בתיק, וזאת בשל נסיבות אישיות קשות של הנאשם.

בסופו של יום, הסכימה התביעה לביטול כתב האישום כנגד הנאשם.