Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » הקלה בעונש בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

 

ע"פ  8250/12

 

לפני:  

כבוד השופט א' רובינשטיין

כבוד השופט ס' ג'ובראן

כבוד השופט א' שהם

 

המערער:

### ### #####

                                          

נ  ג  ד

                                                                                                   

המשיבה:

מדינת ישראל

                                          

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי באר שבע (השופט מ' לוי) מיום 10.10.12 בת"פ 3120-09-11

 

תאריך הישיבה:                        י' בניסן התשע"ג (21.3.13)

בשם המערער:                       עו"ד דמיטרי ורניצקי

בשם המשיבה:                       עו"ד אבי וסטרמן

 

פסק-דין

 

           בהסכמת הפרקליטות יושוה עונשה של המערער שהושת בתיק זה לעונש הנאשם האחר, קרי, 32 חודשי מאסר בפועל, שאליהם ייצברו ששה חודשי מאסר כהפעלת תנאי מתיק קודם, ובסך הכל 38 חודשי מאסר בפועל (במקום 42). שאר חלקי גזר הדין קמא (מאסר על תנאי בן 6 חודשים, קנס של 3,000 ₪ ופיצוי למתלונן בסך 1,500 ₪) יעמדו בעינם. הערעור מתקבל בהתאם לאמור.

 

           ניתן היום, י' בניסן תשע"ג (21.3.13). 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   12082500_T03.doc   רח