Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » סגירת תיק בעבירה של החזקת סמים

בית משפט השלום בבאר שבע


ת"פ 31692-10-12 מדינת ישראל נ' ###### ואח'   03 אפריל 2013


בפני כב' השופט ד"ר יובל ליבדרו

המאשימה: מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד איל זיכרמן, עו"ד אימן סאלח והמתמחה איל לוי 


נגד


הנאשמים:

1. ##### - בעצמו

ע"י ב"כ עו"ד דוד כץ

2. ##### - בעצמו

ע"י ב"כ עו"ד דמיטרי ורניצקי

3. ##### - בהעדר

4. ##### - בעצמו

ע"י ב"כ עו"ד זוהר דיבון

5. ##### - בהעדר


פרוטוקול


ב"כ הצדדים:

בית המשפט מחמת טעות הורה על ביטול הדיון לכלל הנאשמים, בעוד שביטול הדיון התבקש רק ביחס לאחד הנאשמים. 


החלטה


למען הסר ספק, אני מחדש את ההליכים ביחס לכל הנאשמים, והדיון יתקיים עתה.


ניתנה והודעה היום כ"ג ניסן תשע"ג, 03/04/2013 במעמד הנוכחים.ד"ר יובל ליבדרו, שופטב"כ המאשימה:

נבקש לחזור מכתב האישום לפני מענה, ביחס לנאשמים 2 ו-4.

ביחס לנאשמים 3 ו-5, נבקש לדחות את הדיון ל-30 ימים. היה ולא נאתר את הנאשמים האלה עד לדיון הנדחה, נבקש לחזור מכתב האישום אף ביחס אליהם בדיון הנדחה. יחד עם זאת, המאשימה שומרת לעצמה את הזכות לחדש ההליכים לאחר שיאותרו הנאשמים.

ביחס לנאשם 1, אנו נותנים את הסכמתנו לניהול הדיון באופן של ניהול דיון מקדמי, בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם 1 יודה בכתב אישום מתוקן ויורשע בו.

ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו יעתרו הצדדים במשותף לעונשים של מאסר על תנאי, פסילה מותנית ו-300 ₪ קנס.


ב"כ המאשימה:

מגיש עותק מכתב האישום המתוקן לתיק בית המשפט.


הנאשם 1:

מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.


החלטה


מתיר תיקון כתב האישום כמבוקש. התיקון יבוצע בגוף האישום.


ניתנה והודעה היום כ"ג ניסן תשע"ג, 03/04/2013 במעמד הנוכחים.ד"ר יובל ליבדרו, שופט


הנאשם 1:

אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום המתוקן. אני מודה בביצוע עבירות של הפרעה לשוטר והחזקת סם לצריכה עצמית.


הכרעת דין לנאשם 1

 

על יסוד הודאת הנאשם, הנני מרשיע אותו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.


ניתנה והודעה היום כ"ג ניסן תשע"ג, 03/04/2013 במעמד הנוכחים.


ד"ר יובל ליבדרו, שופט


ב"כ המאשימה:

מגיש רישום פלילי של הנאשם 1.


ב"כ הנאשם 1:

מאשר רישום פלילי.


החלטה


הרישום הפלילי של הנאשם 1 הוגש וסומן ת/1.


ניתנה והודעה היום כ"ג ניסן תשע"ג, 03/04/2013 במעמד הנוכחים.


 ד"ר יובל ליבדרו, שופט


ב"כ המאשימה טוען לעונש:

מדובר בהסדר סביר בנסיבות העניין, אבקש לאמץ את ההסדר.


ב"כ הנאשם טוען  לעונש:

אבקש לכבד את ההסדר.

מדובר בכמות קטנה של סם מסוג חשיש, בנסיבות אלה ההסדר ראוי ואבקש לאמצו.


הנאשם:

אני מצטער שקרה כל זה. אני גם איבדתי 3 שינים. אני  בן 33, אני רווק. אני גר בנתיבות אצל ההורים שלי. 


גזר דין לנאשם 1  (להלן: "הנאשם")1. הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן המייחס לו עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיף  7 (א) + (ג) סיפא, לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג - 1973 ועבירה של הפרעה לשוטר, עבירה לפי סעיף 275, לחוק העונשין, התשל"ז- 1977.

2. בהתאם לעובדות כתב האישום המתוקן ביום 2.11.2011 בבית בנתיבות, החזיק הנאשם סם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 1.0375 גרם וזאת לצריכה עצמית וכאשר שוטר ניסה לתפוס את הסם ניס הנאשם להפריע לשוטר לעשות כן בכך שהכניס את הסם לתוך פיו.

3. במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו לעונשים של מאסר מותנה, קנס בסך של 300 ₪ ופסילת רישיון נהיגה מותנית.

4. בהתחשב בהודאת הנאשם, הודאה שיש בה משום קבלת אחריות וחסכון בזמן שיפוטי;  בהתחשב בעובדה  שהעבירה נעברה לפני כשנה וחצי; בהתחשב בנסיבות הלא מחמירות של העבירות, בשים לב לסוג הסם ולכמותו ולאופי ההפרעה לשוטר, אני מוצא לנכון לכבד את ההסדר. הסדר זה הינו סביר ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.

אציין עוד, כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בשים לב לעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, שעמדה בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע מושא כתב האישום, אם כי ברף התחתון שלו.


5. אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:


א. 4 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של 3 שנים מהיום, שהנאשם לא יעבור עבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים או עבירה של הפרעה לשוטר.

ב. קנס בסך 300 ₪ או  3 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם בתוך 90 יום מהיום.

ג. הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 6 חודשים וזאת על תנאי שלא יעבור עבירה בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים במשך שנתיים מהיום.


זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.


ניתן והודע היום כ"ג ניסן תשע"ג, 03/04/2013 במעמד הנוכחים.

 

ד"ר יובל ליבדרו, שופטב"כ המאשימה:

אבקש לחזור מכתב האישום, בטרם מענה, ביחס לנאשמים 2 ו-4.


ב"כ הנאשמים 2 ו-4:

אין התנגדות.


פסק דין לנאשמים 2 ו-4


נוכח עמדתה של ב"כ המאשימה לחזרה מכתב אישום לפני מענה, אני מורה על ביטול כתב האישום, ביחס לנאשמים 2 ו-4.


ניתן והודע היום כ"ג ניסן תשע"ג, 03/04/2013 במעמד הנוכחים.ד"ר יובל ליבדרו, שופט


ב"כ המאשימה:

באשר לנאשמים 3 ו-5 אבקש לדחות את הדיון בעניינם. אנו נדאג לזימונם.


החלטה


דוחה את הדיון בעניין הנאשמים 3 ו-5 ליום 5.5.2013 בשעה 08:30.


ניתנה והודעה היום כ"ג ניסן תשע"ג, 03/04/2013 במעמד הנוכחים.ד"ר יובל ליבדרו, שופט


הוקלד על ידי שרונה מימון