Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » סגירת תיק לקטינה שהואשמה בעבירות אלימות

ת"פ 11920-11-11 (נוער - באר שבע).

כנגד קטינה הוגש כתב אישום בבית משפט לנוער שייחס לה עבירה של תקיפה בצוותא חדא עם גרימת חבלות.

לאחר שעו"ד דמיטרי ורניצקי ניהל משא ומתן עם התביעה המשטרתית - סוכם על ביטול כתב האישום כנגד הנאשמת.