Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » הקטין לא זומן כדין לשימוע - כתב האישום כנגדו בוטל!

ת"פ 55393-09-12 (נוער - באר שבע).

הנאשם, קטין, הועמד לדין בבית משפט לנוער בגין העבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות הגורמת חבלה של ממש.

לאחר עיון בתיק התברר כי מכתב הידוע (שימוע), בהתאם לסעיף 60א לחסד"פ נשלח לנאשם לאחר שכבר הוגש כתב האישום, ולכן נפגעה זכותו של הנאשם לפנות לתביעה בטרם הגשת כתב האישום ולשכנע אותם מדוע שלא להגיש כתב האישום כנגדו.

לאחר שנטענה טענה זו - הורה בית המשפט לנוער, בהסכמת התביעה, לבטל את כתב האישום כנגד הנאשם.