Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » עונש של שירות לתועלת הציבור לנאשם שהואשם בעבירות מין קשות בתוך המשפחה

תיק פשע חמור 878/05 (מחוזי - ירושלים).

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום חמור ביותר שייחס לו מס' רב של עבירות מין חמורות כלפי אישתו (מעשי סדום), וכן מס' רב של עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש.

הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום והתיק נקבע להוכחות.

כמו כן, נקבע התיק לגישור פלילי.

במהלך הגישור הפלילי הסכימה הפרקליטות לתיקון משמעותי של כתב האישום, באופן שנמחקו ממנו כל עבירות המין, והנאשם נשלח לקבלת תסקיר שירות המבחן.

בשלב הטיעונים לעונש שביקשה הפרקליטות לגזור על הנאשם עונש של מאסר בפעול, ואילו עורך הדין של הנאשם ביקש להקל עמו.

בסופו של יום, קיבל בית המשפט המחוזי את טענות עורך דינו וגזר על הנאשם עונש של שירות לתועלת הציבור (של"צ).