Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » נהיגה בשכרות - 450 מ"ג - 7 חודשי פסילה בלבד!

בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו

תת"ע 4963-05-12 מדינת ישראל נ' #####               27 דצמבר 2012
בפני כב' השופטת שרית קריספין-אברהם 

המאשימה מדינת ישראל
ע"י ב"כ עוה"ד אלי כהן  

נגד

הנאשמת ##### – נוכחת 
ע"י ב"כ עוה"ד ורניצקי 


נוכחים ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשמת הנאשמת


פרוטוקול


התובע: בשלב זה אבקש לתקן את כתב האישום, באופן שהעבירה שתיוחס לנאשמת תהא, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה על תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה, בקשר עם סעיף 38 (1) לפקודת התעבורה סמל סעיף 6253.

בית המשפט מסביר לצדדים כי אינו כבול להסדר הטיעון.

הסנגור: הנאשמת מודה בכתב האישום המתוקן, במסגרת הסדר טיעון. 

הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשמת, אני מרשיעה אותה בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, כאמור בכתב האישום המתוקן. 


ניתנה והודעה היום י"ד טבת תשע"ג, 27/12/2012 במעמד הנוכחים.


 
שרית קריספין-אברהם, שופטתטיעונים לעונש:

התובע:

 נוהגת משנת 2007 לחובתה הרשעה קודמת אחת. לאור כשלים ראיתים ולאור נסיבות חייה של הנאשמת, הצדדים הגיעו להסדר בו תוקן סעיף האישום. נעתור לפסילה בפועל בת 8 חודשים בניכוי מנהלית, פסילה על תנאי ל 6 חודשים למשך 3 שנים, קנס והתחייבות. 

הסנגור:

 מצטרף לדברי חברי. כתב האישום תוקן לעבירה פחות חמורה. ההסדר על רקע כשלים ראיתים ונסיבות החיים הלא פשוטות של הנאשמת. הנאשמת עלתה ארצה לפני מס' שנים מדרום אפריקה. היא אם לשלושה ילדים, התגרשה לא מזמן. למעשה מתקיימת היום בגפה ומפרנסת את עצמה וילדיה. מדובר בנאשמת בעלת עסק עצמאי בתחום עיצוב גרפי. המאשימה מצאה לנכון לקחת בחשבון הנאשמת עוזרת בשיקום לחברה שנפגעת בפיגוע לפני שנתיים ביער בן שמן, הנאשמת עושה הכל כדי לשקם אותה מיום הארוע ועד היום. בנסיבות אלה נבקש לכבד ההסדר. נבקש שלאור נסיבותיה ולאור כך שהיא צפויה לפסילה לא קצרה, נבקש שהקנס יהיה יותר סמלי ומאוד מתון ולא משמעותי. כמו כן סוכם עם המאשימה כי תינתן אורכה עד למתן פסילה ואנו מבקשים כי הפסילה תחול מיום 31.1.13 למשך 7 חודשים. 

הנאשמת:

 עליתי מדרום אפריקה עברתי גירושין קשים. ילדי מאז נמצאים בטיפול. מכיוון שלא אוכל לנהוג אצטרך לשלם הוצאות של נסיעות במונית והדבר יכביד עליו. אבקש להתחשב בקנס. 


גזר דין


 הנאשמת הודתה, במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים, והורשעה בעבירה על תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה בקשר עם סעיף 38 (1) לפקודת התעבורה, שעניינה נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, וזאת לאחר שכתב האישום תוקן לקולא כחלק מהסדר הטיעון. 

המאשימה נימקה ההסדר בכשלים בחומר הראיות. 

לאור האמור בסעיף 40ג(א), סימן א'1 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 מתחם הענישה בתיק זה הוא גבולות הסדר הטיעון שבין הצדדים, בהיות ההסדר סביר ומאוזן.

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים לעונש, נתתי דעתי לוותק נהיגתה של הנאשמת, לעברה התעבורתי ובשים לב לתיקון בכתב האישום, הנני גוזרת על הנאשמת את העונשים הבאים:

1. קנס בסך 1,000  ₪  או 10  ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב – 4 תשלומים שווים ורצופים 
הראשון לא יאוחר מיום 31.1.13. 

2. פסילה בפועל למשך 8 חודשים בניכוי 30 ימי הפסילה המינהלית. 
הפסילה תחל לא יאוחר מיום 31.1.13. 

3. פסילה למשך 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים. 

4. הנאשמת תחתום על התחייבות כספית בסך  10,000 ₪ למשך 3 שנים להימנע מעבירות של נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ונהיגה בזמן פסילה.
ההתחייבות תיחתם היום. 

לא תחתום, תעצרר ותובא בפניי שופט תורן. 

זכות ערעור כחוק. 


ניתנה והודעה היום י"ד טבת תשע"ג, 27/12/2012 במעמד הנוכחים.שרית קריספין-אברהם, שופטת

 
הוקלד על ידי סמדר מסיקה