Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » זיכוי מעבירה של ניסיון התפרצות

בית משפט השלום באר שבע


תפ (ב"ש) 4505/08 ‏ ‏ מדינת ישראל נ' #### #####


פ  004505/08

בפני:

כב' השופט נ. אבו טהה

                                                                    תאריך: 07/12/2008

בעניין:

מדינת ישראל


ע"י ב"כ עו"ד

רחל אוליבה תמם

המאשימה

נ ג  ד

#### ##### (עצור) - בעצמו


ע"י ב"כ עו"ד

דמיטרי ורניצקי

הנאשם

חקיקה שאוזכרה:

חוק העונשין, תשל"ז-1977


הכרעת דין

לאחר שבחנתי את מכלול הראיות שהובאו בפני, החלטתי לזכות את הנאשם מחמת הספק.

להלן נימוקי

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של ניסיון פריצה לבניין שאינו דירה, עבירה על פי סעיף 407 (א) + 25 לחוק העונשין תשל"ז – 1977.


מיוחס לנאשם כי בתאריך 09/09/07 בשעה 17:20 ניסה להתפרץ למחסן של בניין ברחוב משעול סוסיא בב"ש, בכך שניסה לפתוח את דלת המחסן באמצעות מפתח מותאם שהיה ברשותו.

בישיבת המענה הנאשם כפר בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום.

פרשת התביעה מושתתת בעיקרה על עדותו היחידה של עד התביעה, השוטר ניר קמחי שמתגורר בבניין נשוא כתב האישום וכן השוטר ארז דמרי.


עדות השוטר ניר קמחי – ע.ת. 1

דו"ח הפעולה שרשם העד הוגש במקום חקירתו הראשית וסומן ת/1.

מדו"ח הפעולה מוסר העד בין היתר הדברים הבאים: "נכנסתי לחנייה, הלכתי מסביב לבניין, כאשר הבחנתי בבחור רוסי הלובש חולצת פסים... עומד ליד דלת מחסן אשר נמצאת בחניית רכבים ומשחק עם צרור מפתחות בדלת המנעול של המחסן. הגעתי מאחוריו ותפסתי אותו ביד ושאלתי אותו מה הוא עושה? הבחור לגלג לי כי הוא מחפש דירה בבניין... הבחור החזיק זוג אופניים, טען שזה שלו. ערכתי עליו חיפוש ותפסתי את צרור מפתחות כסופים ותעודת זהות... התקשרתי לבילוש שהגיעו ומסרתי להם את הבחור יחד עם צרור המפתחות וזוג האופניים".

בחקירתו הנגדית נשאל העד מאיזה מרחק ראה את הנאשם ומה כן ראה? השיב, "במרחק של כחמש מטר, כשהוא עומד עם הגב אלי ומשחק עם המפתחות של המחסן".

עוד לשאלת הסנגור, באיזו יד הוא החזיק את צרור המפתחות? השיב, "לא זוכר".

לשאלת הסנגור "האם ראית את הנאשם מנסה לפתוח את הדלת?"  השיב, "לא ראיתי שהוא ניסה להכניס את המפתח למנעול".

עדות השוטר ארז דמרי – ע.ת. 2

דו"ח הפעולה שערך העד הוגש במקום חקירתו הראשית וסומן ת/2.

בדו"ח מציין העד כי נטל את צרור המפתחות שמסר לו השוטר ניר קמחי "לקחתי אותם ובדקתי במחסן ואחד המפתחות פתח את המחסן".

פרשת ההגנה

הנאשם העיד בעצמו ואמרתו הוגשה וסומנה ת/3.

אמרת הנאשם במשטרה

הנאשם באמרתו נחקר בגין ניסיון פריצה לבניין והחזקת רכוש החשוד כגנוב (אופניים).

באמרתו מסר בין היתר "מהמחסן אני לא גנבתי אופניים ואני לא הייתי בפנים המחסן, הייתי ליד המחסן ובא לי אדם ואמר לי שאני גנבתי ואני הייתי במחסן. המפתחות הם שלי, של העבודה שלי בשוק של השירותים, מקלט - שלוש מפתחות, שירותים בשוק – שלוש מפתחות, מחסן בשוק, ארונות בגדים וזהו".


לשאלת החוקר "האם ניסית לפתוח את המחסן עם המפתחות היום?" השיב בשלילה.

לשאלת החוקר "איפה היו צרור המפתחות כשהשוטר תפס אותך?" השיב, "בכיס".

לשאלת החוקר "השוטר שתפס אותך אומר בדו"ח פעולה שרשם, שאתה מנסה לפרוץ את המחסן ומנסה לפתוח אותו", השיב "לא. לא היה פתוח וגם לא ניסיתי לפתוח".

לשאלת החוקר "לאן רצית ללכת מהיכן שהשוטר תפס אותך?", השיב "אני עברתי, הייתי בדרך מחפש ברגים בשביל לתקן את האופניים".

עדות הנאשם בבית המשפט

הנאשם בעדותו בפני חזר על עיקרי אמרתו במשטרה, כמו כן הסביר כי כאשר היה יחד עם האופניים בסמוך למקום המתואר בכתב האישום, הייתה תקלה באופניים וחיפש באזור חוט ברזל כדי לתקן את הגלגל של האופניים ולפתע השוטר ניגש אליו וטען כי הוא מנסה לפרוץ למחסן. באשר לצרור המפתחות הסביר כי הוא עובד בניקיון בשוק ומתוקף עבודתו מחזיק בצרור מפתחות המיועדים לשירותים, למחסן ולארון הבגדים. 

הנאשם בחקירתו הנגדית נשאל כיצד מסביר את העובדה שאחד מבין המפתחות שהיו בצרור שנתפס, תואם למנעול המחסן? השיב "זה מפתח לשירותים בשוק".

הרשעה על פי עד יחיד

"ניתן להשתית הרשעה על עדותו של עד יחיד, ובלבד שהשופט היושב בדין הזהיר עצמו שבפניו עדות יחיד, אותה שקל ובחן בזהירות וקפידה מרביים, מצא אותה אמינה, משכנעת ובעלת משקל ראייתי מלא". ראו לעניין זה ע"פ 2780/90 עזרא קצירו נ' מדינת ישראל. ספרו של כב' השופט קדמי "על הראיות", מהדורה משולבת ומעודכנת, עמ' 414.

לאחר שבחנתי את גרסת העד ניר קמחי, הגעתי למסקנה שאין בה די לשמש בסיס לקביעת עובדות והסקת מסקנות, משום שהיא נגועה בפגמים שעיקרם כפי שתואר לעיל בהדגשה, בין מה שנרשם בדו"ח הפעולה - כי צרור המפתחות נמצא לאחר עריכת חיפוש על גופו של הנאשם לבין תשובותיו של העד בחקירה הנגדית – כי ראה את הנאשם משחק בצרור המפתחות, אבל באותה נשימה מסר כי לא הבחין בנאשם מנסה להכניס את המפתח למנעול דלת המחסן.

עוד יש לציין כי האופניים שנחקר בגינם הנאשם כהחזקת נכס החשוד כגנוב, הופרך.


גרסתו של הנאשם לא נסתרה והייתה עקבית בין מה שנאמר באמרתו במשטרה לבין עדותו בבית המשפט. העובדה שנתפס מפתח שתואם למנעול דלת המחסן, אין בה כדי להפריך את גרסתו של הנאשם שלא נבדקה כלל, כי מפתח זה הינו מפתח של השירותים בשוק בו הוא עובד.


סוף דבר – משקלם המצטבר של הפגמים בעדות, נוטלים ממנה את האיכויות הדרושות להרשעה על פי עדות יחיד ובהעדר ראיות נוספות לתמוך, מתחייבת מסקנה שכפות מאזני הראיות מאוזנות ומכאן שהתביעה לא הוכיחה את האשמה המיוחסת לנאשם כנדרש במשפט הפלילי ואני מזכה אותו מחמת הספק.

נ. אבו טהה 54678313-4505/08

ניתנה היום י' בכסלו, תשס"ט (7 בדצמבר 2008) במעמד הצדדים.  אבו טהה נסר, שופט

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה