Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » הארכת מאסר על תנאי בערעור בתיק של אלימות במשפחה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

עפ"ג 59088-02-16 #### נ' מדינת ישראל       


לפני כבוד הנשיא יוסף אלון – אב"ד
כב' השופטת יעל רז-לוי
כב' השופט יואל עדן 


המערער

### #####


נגד

המשיבה
מדינת ישראל


נוכחים:
המערער וב"כ עו"ד דמיטרי ורניצקי
ב"כ המשיבה עו"ד טלי פלדמן 


פרוטוקול

ב"כ המערער:
התקבלה חוות דעת הממונה ובה נקבע כי מסיבות בריאותיות ועקב נכותו הקשה של המערער, לא ניתן לבצע את המאסר בעבודות שירות. 
בהמשך למפורט בהודעת הערעור, ולדברים שאמרתי בדיון הקודם, אני מבקש כי בנסיבות – יימנע ביהמ"ש מלשלוח את המערער למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.
גם בית משפט השלום הביע בפירוש את דעתו כי מאסר של ממש הוא החלופה הלא מתאימה רק בדלית ברירה ובהתפרצות מסוימת של המערער נקבע העונש כפי שנקבע.
השאלה האם להאריך את המאסר המותנה או לשלוח את המערער לעונש של ששה חודשים מאחורי סורג ובריח, אני חוזר על נימוקיי ומדגיש שהמערער הוחזר לביתו תוך שכב' השופט עטר ציין שיש להימנע והתקופה הארוכה שבה המערער ואשתו נמצאים ביחד הוכיחה את עצמה, אז נכון הוא לא בסופו של יום שיתופו הפעולה עם שירות המבחן היה חלקי, אך ביהמ"ש לא אמור להעניש את המערער על עצם אי שיתוף פעולה עם שירות המבחן, כאן מדובר במשפחה שעברה משברים אבל כבר למעלה משנתיים וחצי מ אז האירוע הם ביחד, נולד להם תינוק שכבר בן 10 חודשים, המתלוננת כאן התייצבה לכל הדיונים, היא גם העידה פעמיים לזכותו והיא גם חתמה עליו והפקידה כסף כשהוא לא יכול היה לעמוד בתנאים של עיכוב ביצוע. אני מניח שהוא יוכל לעמוד בעונש של"צ. 

עו"ד פלדמן:
המערער הופנה מספר פעמים לשירות המבחן, הוא ממאן לטפל בבעיה שקיימת אצלה. 
מדובר במערער שמההתחלה הצהיר שהוא לא רוצה עבודות שירות ולכן אינני מסכימה שמדובר בסיבה "אובייקטיבית רפואית" שמונעת עבודות השירות.
גם בפני הממונה וגם בפני ביהמ"ש קמא המערער לא הציג את המסמכים לחוסר יכולת, ביהמ"ש רואה חדשות לבקרים אנשים גם עם נכויות פיזיות וכן יכולים לבצע עבודות שירות. 
מדובר במערער שביצע את העבירות כשיש מאסר על תנאי תלוי ועומד כנגדו.
אני מפנה להערכת המסוכנות שעולה ממנו. עולה מסוכנות מאוד גדולה של המערער. זה מה שעולה מהכתובים. 
לעניין חלוף הזמן, נכון שהוא קיים אך הוא נגרם מניסיונות חוזרים ונשנים לעזור למערער. 


החלטה

פסק הדין יינתן לאחר עיון נוסף, סמוך לשעה 11:45 היום.


ניתן והודע היום כ"ד אייר תשע"ו, 01/06/2016 במעמד הנוכחים. 


יוסף  אלון, נשיא
יעל רז-לוי, שופטת
יואל עדן, שופטלאחר ההפסקה 
פסק דין

המערער, יליד 196#, הורשע על פי הודאתו בבית משפט השלום בבאר שבע בעבירה של תקיפת בן זוג שיוחסה לו בכתב האישום המתוקן. הוא הורשע על פי הודאתו בכך שביום 29.9.13 בשעת ערב, במהלך ויכוח עם רעייתו המתלוננת, הוא דחף אותה אל מחוץ לחדר שהיו בו. 
בגזר הדין הטיל עליו בית משפט השלום עונש של 6 חודשי מאסר בפועל ועונשי מאסר על תנאי. כמו כן הופעל עונש מאסר על תנאי של 6 חודשים שהיה תלוי נגדו, וזאת לריצוי בחופף עם עונש המאסר. 
בפנינו ערעורו על גזר הדין. 
ב"כ המערער טוען בערעורו כי בית משפט השלום, כפי שביטא זאת בגזר הדין, התכוון לכתחילה להורות על ריצוי המאסר בעבודות שירות, אולם משלא שיתף המערער פעולה עם הממונה, ומשלא מצא הצדקה להאריך את תקופת התנאי, לא היה מנוס בפניו מהפעלת המאסר על תנאי, חפיפתו לעונש המאסר והוראה על ריצוי העונש מאחורי סורג ובריח. 
לטענת ב"כ המערער תוצאת דברים זו בלתי מידתית ומוצדק להתערב בה. 
המדובר בעבירה שנעברה לפני למעלה משלוש שנים, המעשה שבו הורשע המערער נמצא ברף התחתון ביותר של עבירות האלימות, המערער סובל מנכות קשה ובכל הנסיבות ראוי היה להימנע משליחתו למאסר בשלב זה של חייו. 
בדיון הראשון בערעור זה הפנינו את המערער פעם נוספת לממונה על עבודות השירות. בחוות הדעת של הממונה נרשם כי הוא אינו יכול להמליץ חיובית על ביצוע עבודות שירות ע"י המערער עקב מצבו הבריאותי שאינו מאפשר זאת. 

מסכימים אנו עם ב"כ המערער כי גם בית משפט השלום חיפש דרך להימנע משליחת המערער למאסר מאחורי סורג ובריח, בנסיבות המצומצמות של מעשה העבירה, גילו של המערער, מצבו הבריאותי והעובדה שהשקט והשלווה חזרו למעון המשפחתי שלו.
מתברר היום, נתון שלא היה בפני בית משפט השלום, כי המערער איננו יכול לבצע את עבודות השירות לא מחמת סירובו לכך, אלא מחמת בעיות בריאות ונכות משמעותיות אשר בגינן הממונה על עבודות השירות והצוות הרפואי שלו הגיעו למסקנה כי הוא איננו מסוגל לבצע עבודות שירות. 
בהינתן עובדה זו, בהינתן ההיקף המאוד מצומצם של מעשה העבירה, ונוכח ההתרשמות שהתרשמנו אנו מחזרת חיי המשפחה למסלולם, הגענו למסקנה כי יש להימנע, ככל שהדין מאפשר זאת, משליחת המערער לריצוי עונש המאסר מאחורי סורג ובריח. 
דא עקא, נגד המערער תלוי היה כאמור מאסר על תנאי של 6 חודשים. 
בנסיבות העניין כולו, ומשהתחוו הדברים לעניין המניעה האובייקטיבית לביצוע עבודות השירות, החלטנו באופן חריג כי ניתן יהיה במקרה זה להורות על הארכת המאסר המותנה של 6 חודשים שהוטל על המערער בגזר הדין בת.פ. 20129-06-12 לתקופה של שנתיים מהיום. 

סוף דבר, מהנימוקים שפרטנו לעיל, אנו מקבלים את הערעור, מבטלים את עונשי המאסר בפועל ועונשי המאסר על תנאי שבגזר הדין קמא, ומורים על הארכת תקופת התנאי האמור לעיל, לתקופה של שנתיים מהיום. 
אנו תפילה ותקווה כי המערער יידע לנצל את ההזדמנות שניתנה לו.


ניתן והודע היום כ"ד אייר תשע"ו, 01/06/2016 במעמד הנוכחים. 


יוסף  אלון, נשיא
יעל רז-לוי, שופטת
יואל עדן, שופט


הוקלד על ידי שולמית אברהם