Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » זיכוי מעבירה של השארת ילד בלא השגחה

תיק פלילי 477/06 (שלום - אשקלון).

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש והשארת ילד (קטין) בלא השגחה.

הנאשמת כפרה במיוחס לה בכתב האישום ובתיק נשמעו העדים.

לאחר שמיעת העדים בית המשפט הרשיע את הנאשמת בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, אך זיכה אותה מהעבירה של השארת ילד בלא השגחה.