Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » נהיגה בשכרות - 236 מ"ג בדם עם תאונת דרכים - 5 חודשי פסילה בלבד!

בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

ת"ד 12415-07-16 מדינת ישראל נ' #####                   05 מרץ 2017    

                      מספר פל"א 362484/2015 

לפני כבוד השופט אלון אופיר 

המאשימה

 מדינת ישראלע"י ב"כ עו"ד בן חמו

נגד

הנאשם ####### ת.ז.  #######

ע"י ב"כ עו"ד ורניצקי.

פרוטוקול

הצדדים:

אנו מודיעים לבית המשפט כי הגענו להסדר טיעון בתיק זה.בהתאם להסדר כתב האישום יתוקן לתקנה 26(2) בתקנות התעבורה.הנאשם יודה ויורשע.הצדדים יעתרו לעונשים הבאים:
פסילה בפועל לתקופה של 5 חודשים כאשר פסילה זו תסווג כך שלא תחול על נהיגת כלי רכב מסוג מלגזה ולא יקוזזו ממנה הליכים מנהליים קודמים.פסילה על תנאי  3חודשים למשך 3 שנים.
מאסר על תנאי של  חודשיים למשך שנתיים. 
קנס בסך 800 ₪.
ההסדר משיקולי ראיות.

ב"כ הנאשם –

אני מודיע כי הנאשם מאשר את ההסדר ויודע כי בית המשפט אינו כבול בו.
כתב האישום הוקרא בפני בא כח הנאשם ונשאל מה תשובתו לאישום המתוקן.תשובת בא כח  הנאשם: מודה בעובדות שיוחסו לנאשם בכתב האישום המתוקן. 

הכרעת דין

ב"כ הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן .לפיכך אני מרשיע את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום המתוקן. 

ניתנה והודעה היום ז' אדר תשע"ז, 05/03/2017 במעמד הנוכחים.

 אלון אופיר , שופט 

התובע טוען  לעונש:

מגיש הרשעות קודמות.    לנאשם רישיון משנת 1998 ולחובתו 4 עבירות מסוג  ברירת משפט.מבקש מביהמ"ש לקבל את הסדר הטיעון כפי שהוצג ההסדר משיקולי ראיות.
ב"כ הנאשם טוען לעונש:
מבקש לאשר את הסדר הטיעון כפי שהוצג על ידי התביעה.מאשר כי ההסדר נובע משיקולי ראיות והוא על דעת הנאשם.מדובר בתיק שנתגלו בו קשיים ראייתיים משמעותיים ועל רקע זה הגענו להסדר המוצע עם ראש הלשכה. נבקש לכבד את ההסדר. 

גזר דין

הנאשם הורשע על פי  הודאתו בביצוע עבירה בניגוד לתקנה 26 (2) בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 כמו כן הורשע הנאשם בביצוע עבירה על תקנה 49 יחד עם תקנה 21 (ב) (2) בתקנות התעבורה.
הנאשם נהג ותיק האוחז ברישיון משנת 1998 ואין לחובתו עבר תעבורתי דומה לעבירות נשוא כתב האישום.  בסה"כ לחובת הנאשם 4 עבירות מסוג ברירת משפט כך שלא ניתן להגדירו כנהג מסוכן בדרך כלל.
כתב האישום המקורי כלל נסיבות חריגות בחומרתן אך כפי שהסבירו הצדדים שיקולי ראיות כבדי משקל הובילו לתיקונו המהותי של כתב האישום ובסופו של יום להצגת הענישה שהוצגה לעיל.נוכח לקיחת האחריות המלאה מצד הנאשם, נימוקי הצדדים לעונש ומבנה כתב האישום לאחר תיקונו אני מחליט לאמץ את הסדר הטיעון כפי שהוצג.  
לפיכך, הנני דן  את הנאשם לעונשים הבאים:
א. קנס בסך  800₪ או   3   ימי מאסר תמורתו.הקנס ישולם תוך 120 יום מהיום. 
ב. הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  5   חודשים.הפסילה לא תחול על נהיגת כלי רכב מסוג מלגזה כאשר הנאשם אוחז החלטה זו. רישיון הנהיגה יופקד תוך 120 יום במזכירות בית המשפט, ואם לא יעשה כן יחשב הנאשם פסול אך פסילתו לא תימנה.
ג. הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  3  חודשים וזאת על תנאי למשך  3     שנים.
ד. הנני גוזר על הנאשם 2 חודשי מאסר אשר ירוצו במידה והנאשם יבצע ויורשע בביצוע עבירה של נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סרוב לתת דגימה לבדיקת אלכוהול או נהיגה בזמן פסילה והכל תוך 2 שנים מהיום.
זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום ז' אדר תשע"ז, 05/03/2017 במעמד הנוכחים. 

אלון אופיר , שופט