Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » ביטול כתב אישום בעבירה של פציעה בנסיבות מחמירות

תיק פלילי 3240/07 (שלום - באר שבע).

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של פציעה בנסיבות מחמירות.

נטען בכתב האישום כי במהלך הקטטה בחדר שירותים של אולם אירועים הנאשם פצע אדם אחר באמצעות שברי בקבוק מזכוכית.

הנאשם טען, באמצעות עורך דינו, כי באירוע הזה הוא הקורבן, וכי הוא פעל מתוך הגנה עצמית בלבד.

הנאשם כפר במיוחס לו וביקש לנהל הוכחות, על אף שהוצעו לו הצעות להסדר טיעון מקל מאוד, כולל תיקון כתב האישום לעבירה של תגרה ובחינת שאלת האי הרשעה.

בסופו של יום, ולאחר בחינת טענות הנאשם, חזרה בה הפרקלטיות מכתב האישום כנגד הנאשם.