Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » תקיפה סתם ואיומים, העונש - פיצוי למתלונן והוצאות משפט ללא הרשעה

בית משפט השלום בבאר שבע

ת"פ 65296-05-16 מדינת ישראל נ' ######               03 באפריל 2017

לפני כבוד השופט אמיר דורון

 המאשימה

מדינת ישראל
על-ידי באת-כוחה גב' אירית אלפסי

נגד

 הנאשם

######### ת"ז ########– בעצמו
על-ידי בא-כוחו עו"ד דמיטרי ורניצקי


פרוטוקול 

באת-כוח המאשימה:

הגענו להסדר טיעון שלפיו הנאשם יודה בעובדות כתב האישום המתוקן ולא יורשע, ויושתו על הנאשם העונשים הבאים:

פיצוי למתלונן, עד תביעה 1, בסך 1,500 ₪;
הוצאות משפט בסך 500 ₪.

 בא-כוח הנאשם:

מאשר דברי באת-כוח המאשימה. 

הערת ביהמ"ש:

הובהר לנאשם שביהמ"ש אינו כבול בהסדר טיעון ואינו חייב לכבד את הסדר הטיעון.
עוד הובהר לנאשם כי אם יחרוג ביהמ"ש מהסדר הטיעון והנאשם יבחר להגיש ערעור לביהמ"ש המחוזי, תהא המאשימה רשאית בהליך הערעור לתמוך בפסק הדין ולא בהכרח בהסדר הטיעון.

הנאשם:

קיבלתי והבנתי את הסברי ביהמ"ש. הסדר הטיעון מקובל עליי ואני שלם עמו. אני מבקש להודות בכתב האישום המתוקן. 
באת-כוח המאשימה:
מגישה כתב אישום מתוקן.

 החלטה

כתב אישום מתוקן התקבל וסומן כא/1 והוא ייסרק על ידי המזכירות לתיק בית המשפט.

ניתנה והודעה היום, ז' בניסן התשע"ז, 3 באפריל 2017, במעמד הנוכחים.

בא-כוח הנאשם:

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם והוסבר לו תוכנו וזכויותיו. הנאשם מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

הערת ביהמ"ש:

בית המשפט עובר בעצמו עם הנאשם על כתב האישום ומוודא עם הנאשם הודאתו.

הנאשם:

אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

 החלטה 

נוכח הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן אני קובע כי ביצע את העבֵרות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן, שהן עבֵרות של איומים ותקיפה סתם, עבֵרות לפי סעיפים 192 ו-379 בחוק העונשין התשל"ז-1977, בהתאמה.

ניתנה והודעה היום, ז' בניסן התשע"ז, 3 באפריל 2017, במעמד הנוכחים.

טיעוני באת-כוח המאשימה לעונש:
הנאשם נעדר עבר פלילי, הודה והורשע חסך זמן שיפוטי, נבקש לכבד את ההסדר.
 טיעוני בא-כוח הנאשם לעונש:
אני מצטרף. מדובר בנאשם בן 32, נשוי, ואשתו נמצאת כאן. הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה וחסך זמן שיפוטי יקר. כתב האישום תוקן. מדובר במי ששירת בצה"ל בהתנדבות בתפקיד לוחם בחטיבת "כפיר". כיום הוא עובד כאחמ"ש בבית מלון באילת.

 הנאשם:

אני מצטער על כל הסיטואציה וכל מה שקרה. לא חשבתי שזה יקרה ולא רציתי שזה יקרה.

 גזר דין 

1.       נקבע כי הנאשם ביצע את המיוחס לו בכתב האישום המתוקן.
2.       הצדדים הגיעו להסדר טיעון.
דין והֲלָכָה פסוקה הם כי, ככלל, יכבד בית המשפט את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים במסגרת הסדר טיעון, וזאת כל עוד מצא בית המשפט את שיקולי התביעה סבירים וכל עוד עונה ההסדר על האיזון הראוי בין האינטרסים והשיקולים העומדים על הפרק.
3.       הנאשם יליד 1985. אין לחובתו עבר פלילי.
4.       במקרה דנן, נחה דעתי כי שיקולי המאשימה בהסכמתה להסדר הטיעון הם סבירים וּראויים, וּלפיכך החלטתי לכבד את הסדר הטיעון, אשר אינו חורג משמעותית מרף הענישה הראוי בנסיבות העניין.
הנאשם חסך זמן שיפוטי יקר בעצם הודאתו, והעדר עברו הפלילי נלקח בחשבון בשיקולי המאשימה באופן סביר.
5.       נוכח האמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:
(א)          אני משית על הנאשם 500 ₪ הוצאות משפט, אשר ישולמו עד ליום 1.6.17.
(ב)          הנאשם ישלם פיצוי לעד תביעה 1 בסך 1,500 ₪, פיצוי אשר ישולם לקופת בית-המשפט עד ליום 1.6.17.
 אני מורה בזאת למזכירות בית המשפט באילת, היא מקום מגורי הנאשם, לאפשר לנאשם לקבל את שוברי התשלום במזכירות בית המשפט שם כאמור.

 זכות ערעור בתוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתן והודע היום, ז' בניסן התשע"ז, 3 באפריל 2017, במעמד הנוכחים.

הוקלד על ידי עמוס מדר