Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » נהיגה ללא רישיון ע"י קטין - מחיקת כתב האישום!

תת"ע 41869-09-14 (נוער - באר שבע). כנגד נאשם קטין, כבן 17, הוגש כתב האישום שייחס לו עבירה של נהיגה ללא רישיון. עו"ד ורניצקי ניהל מו"מ עם התביעה והציעה על קשיים משמעותיים להוכחת אשמתו הנאשם. בעקבות כך נמחק כתב האישום כנגד הקטין!