Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד » מהירות של 151 קמ"ש במקום 90 קמ"ש - קנס ופסילה על תנאי בלבד!

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה


תת"ע 171-05-17 מדינת ישראל נ' #####         28 מאי 2017


                       דו"ח תעבורה 90507208453

לפני כבוד השופטת מגי כהן


המאשימה
 

מדינת ישראל


נגד

 
הנאשם

##### ת.ז.  #####
 

ב"כ המאשימה עו"ד חמד לביא ומתמחה רון בן שבת

ב"כ הנאשם עו"ד ורניצקי – מגיש ייפוי כוח


פרוטוקול

 
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

 
בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.
 

כתב האישום הוקרא לנאשם באמצעות סנגורו והוא נשאל מה תשובתו לאישום.


ב"כ הנאשם: כתב האישום הוקרא לנאשם, הוא הבינו, והנאשם מודה בעובדות שבכתב האישום במסגרת הסדר.


הכרעת דין

הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.


ניתנה והודעה היום ג' סיוון תשע"ז, 28/05/2017 במעמד הנוכחים.


מגי כהן , שופטת


ב"כ המאשימה לעונש: הנאשם נוהג משנת 88' ללא הרשעות קודמות להצגה. לאור נסיבות אישיות עותרים במשותף לפסילה על תנאי 5 חודשים לשלוש שנים, קנס בסך 2,000 ₪ והתחייבות בגין עבירות מהירות מסוג הזמנה לדין על סך 2,000 ₪ לשנתיים.

 
ב"כ הנאשם לעונש: מבקש לכבד את ההסדר. מדובר בנאשם עם וותק נהיגה רב ללא הרשעות להצגה. מדובר בנאשם שמתגורר במושב בית עוזיאל ללא תחבורה ציבורית סדורה ועובד כטכנאי מטוסים בנתב"ג, שעות העבודה שלו בעיקר בשעות הלילה או בשעות הבוקר המוקדמות כך שזקוק לרכבו לצרכי פרנסה. מבלי להקל ראש מדובר בעבירה שבוצעה עם אופנוע כך שלמעשה הסיכון העיקרי היה לעצמו ולא למשתמשים אחרים בדרך. הנאשם הודה, לקח אחריות, מביע חרטה.

גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירת מהירות, 151 קמ"ש במקום 90 קמ"ש, עבירה שבוצעה כאשר הנאשם נסע באופנוע.

 
לנאשם וותק רב מאוד בנהיגה, ללא עבר תעבורתי לצגה.
 
המדובר בחריגה של 11 קמ"ש מעל הברירה.
 
וותק כה רב ללא הרשעות להצגה מעיד על אופי נהיגתו הזהירה של הנאשם.
 
לאור המדינות המשפטית בכיבוד הסדרי טיעון החלטתי לכבד את ההסדר ולגזור על הנאשם קנס בסך 2,000 ₪.

הקנס ישולם ב-  5 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך  28.06.2017 ובכל 28 בחודש שאחריו. אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מיידי.
 
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.
 
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  5 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.
 
הנאשם יחתום  תוך  30 יום על התחייבות בסך 2,000 ₪ למשך שנתיים להימנע מביצוע עבירת מהירות מסוג הזמנה לדין .
 
ההתחייבות יכולה להיחתם במשרד הסנגור בכפוף להגשת התחייבות מקורית למזכירות בית משפט תוך המועד הנ"ל.

לא יחתום הנאשם על ההתחייבות תוך המועד הנקוב לעיל, ייאסר לתקופה של חודשיים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.