Hebrew Russian
דף הבית » הישגי המשרד

תיק פלילי 1122/07 (שלום - אשקלון). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת סכין שלא כדין. הנאשם כפר במיוחס לו ובתיק נשמעו העדים. [...]

המשך...

תיק פלילי 4505/08 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בעבירה של ניסיון התפרצות למחסן. הנאשם כפר במיוחס לו, ובתיק נשמעו העדים. [...]

המשך...

תיק פלילי 477/06 (שלום - אשקלון). כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש והשארת ילד (קטין) בלא השגחה. הנאשמת כפרה במיוחס לה בכתב האישום ובתיק נשמעו העדים. [...]

המשך...

תיק פלילי 3240/07 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של פציעה בנסיבות מחמירות. נטען בכתב האישום כי במהלך הקטטה בחדר שיורתים שך אולם אירועים הנאשם פצע אדם אחר. הנאשם טען לחפותו וכי הוא הקורבן באירוע. [...]

המשך...

ערעור פלילי 5656/08 (מחוזי - באר שבע). קבלת ערעור והקלה משמעותית בעונש לנאשם שהורשע במספר עבירות של אלימות בתוך המשפחה. [...]

המשך...

ערעור פלילי 6176/09 (מחוזי - באר שבע). בית המשפט המחוזי מקבל את ערעור הנאשם ומקל בעונשו שנגזר עליו בגין עבירות של תקיפה ואיומים, באופן שהנאשם משתחרר כמעט מייד ממאסרו. [...]

המשך...

תיק פלילי 560/06 (שלום - אשקלון). בתיק זה טענה המתלוננת כי הותקפה ע"י כלבו של הנאשם. כתוצאה מהאירוע נגרם למתלוננת נזק חמור מאוד, שכלל נכות בידה של כ-40%. הנאשם טען כי הוא לא הבעלים של הכלב. לאחר ניהול ההוכחות הסכימה התביעה לסגירת תיק כנגד הנאשם, דבר אשר סיכל, הלכה למעשה, תביעה נזיקית כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי 4470/08 (שלום - באר שבע), תיק פלילי 5667/08 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגשו, תוך פרק זמן קצר, 2 כתבי אישום בתיקים של אלימות במשפחה כלפי אותה המתלוננת. הנאשם כפר במיוחס לו בשני כתבי האישום. לאחר הליך הגישור הפלילי הסכימה התביעה להסדר מקל מאוד עם הנאשם, שכלל ביטול כתב אישום בתיק הראשון והארכת מאסר מותנה בתיק השני. [...]

המשך...

תיק פלילי (נוער - קריית גת) 590/06. כנגד הנאשם, קטין, הוגש כתב יאשום המייחס לו עבירה של תקיפה . הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום והתיק נקבע להוכחות. לאחר שעורך דינו של הנאשם ניהל משא ומתן עם לשכת התביעות בוטל כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי (מחוזי באר שבע) 8061/08. מדובר בפרשה בה היו מעורבים מס' רב של נאשמים, שע"פ החשד גנבו ייצרו ומכרו סמים. הנאשם דנן הודה בכך שהחזיק בביתו מעבדה ששימשה לייצור סמים מסוג MDMA, ועף בביתו נתפס ציוד וחומרים לייצור בסמים. הפרקליטות עתרה להשית על הנאשם עונש מאסר ארוך. בית המשפט גוזר על הנאשם עונש של שנת מאסר בלבד. [...]

המשך...

תת"ע 6201-12-11 (תעבורה - באר שבע). הנאשם נתפס נוהג בשכרות, כאשר מכשיר ינשוף הראה כי בגופו אלכוהול בריכוז של 1040 מ"ג. לאחר פגישה עם ראש יחידת תביעות תעבורה הצליח עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי לשכנע אותו כי קיימים ליקויים רבים בהפעלת המכשיר, וכתב האישום תוקן לעבירה פחותה, תוך הסכמה על עונש - 5 חודשי פסילה בלבד. [...]

המשך...

ת"פ 434/05 (נוער קריית גת). כנגד הנאשם, קטין הוגש כתב אישום בבית משפט לנוער שייחס לו מס' עבירות התפרצות לבתי כנסת. הנאשם כפר במיוחס לו והתיק נקבע להוכחות. עו"ד ורניצק הצליח לשכנע את התביעה המשטרתית לסגור את התיק כנגד הקטין. [...]

המשך...

תת"ע 9504-11-11 (תעבורה - אשדוד). הנאשמת הואשמה בעבירה של נהיגה בשכרות, כאשר המכשיר הינשוף הראה כי בגופה אלכוהול בריכוז של 440 מ"ג. עורך דין לדיני תעבורה דמיטרי ורניצקי נפגש עם ראש לשכת התעבורה והצליח לשכנע אותו כי בעניינה של הנאשמת קיימות נסיבות חריגות שמצדיקות סטייה מעונש המינימום של שנתיים פסילה, הקבוע לגבי עבירות של נהיגה בשכרות. סוכם כי העבירה של נהיגה בשכרות תתוקן לעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים (שלגביה אין חובת פסילה למשך שנתיים), וכן סוכם על עונש - 6 חודשי שלילת רישיון נהיגה, בניכוי חודש של פסילה מנהלית, קנס כספי ופסילה על תנאי. [...]

המשך...

ת"פ 428/06 (שלום קריית גת). כנגד הנאשם הוגש כתב יאשום שייחס לו תקיפה של אביו. עו"ד פלילי דמיטיר ורניצק יצליח לשכנע את התביעה המשטרתית לסגור את התיק כנגד הנאשם. [...]

המשך...

ת"פ 2604/05 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם, מאבטח במועדון, הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של תקיפה בצוותא, הגורמת חבלה של ממש. הנאשם כפר במיוחס לו ובתיק החלו להישמע ההוכחות. במהלך הדיונים בתיק תוקן כתב אישום לעבירה של תקיפה סתם והתיק הסתיים ללא הרשעה. [...]

המשך...

ת"פ 1631/08 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום שייחס לה עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית (חשיש, בכמות לא קטנה)וכן עבירה של שיבוש מהלכי משפט. הנאשמת טענה שלא ביצעה את העבירות שיוחסו לה. לאחר מו"מ עם התביעה הצליח עו"ד ורניצקי לשכנע אותה למחוק את הנאשמת מכתב האישום. [...]

המשך...

ת"פ 1738/08 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום חמור ע"י הפרקליטות לפיו סחר ביחד עם אחרים בסם מסוכן מסוג חשיש בכמות של כ-2.5. לאחר שהנאשם היה עצור בתיק מס' חודשים והשתחרר למעצר בית, הוסכם בין עורך דין פלילי ורניצקי שייצג לבין הפרקליטות כי הנאשם יודה בתיק אך מבחינת העונש - תסתפק הפרקליטות בתקופת מעצרו ולא תבקש עונש מאסר נוסף. [...]

המשך...

ת"פ 1230/07 (שלום - אשקלון). הנאשם עמד לדין בגין עבירות של החזקת סכין שלא כדין וכן החזקת סם לצריכה עצמית. לאחר מעורבותו של עו"ד פלילי ורניצקי התסיים התיק ללא הרשעה. [...]

המשך...

ת"פ 1052/05 (שלום - אשקלון). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שיחס לו עביר של אלימות במשפחה. לאחר מו"מ סוכם עם התביעה כי כתב האישום כנגד הנאשםש יימחק. [...]

המשך...

ת"פ 1046/08 (שלום - אשקלון). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שלפיו הוא הואשם בעבירות של אלימות כלפי בת זוגו. לאחר מו"מ עם התביעה הצליח עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי להביא לסגירת התיק . [...]

המשך...

ת"פ 88/07 (שלום - אשקלון). הנאשם הועמד לדין בגין עבירה של החזקת כלי פריצה. לאחר התערובותו של עו"ד ורניצקי נסגר התיק כנגד הנאשם. [...]

המשך...

ת"פ 1353/07 (נוער - באר שבע). כנגד נאשם, קטין הוגש כתב אישום בבבית משפט לנוער שייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. לאחר משא ומתן עם התביעה סוכם על מחיקת כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

ת"פ 16225-09-12 (מחוזי - באר שבע). הנאשם הורשע בבית המשפט המחוזי בגין עבירת שוד בנסיבות מחמירות, אותה ביצע, ע"פ הנטען, יחד עם אחר. לאחר שהנאשם עבר הליך טיפולי מוצלח, הסכימה הפרקליטות, באופן חריג, לעונש מקל מאוד בגין עבירות דנן בדמות של שירות לתועלת הציבור והעמדת הנאשם בצו פיקוח של שרות המבחן [...]

המשך...

ת"פ 41918-03-13 (מחוזי - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום חמור בבית המשפט המחוזי שייחס לו עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית. מדובר בכמות סם אדירה (954 גרם) מסוג הרואין. הנאשם העלה טענה באשר לידיעת סוג הסם, וטען כי חשב שהוא מחזיק בסם מסוג חשיש. הפרקליטות הסכימה לקבל את טענת הנאשם ולפיכך נגזר עליו עונש של שנת מאסר בלבד. [...]

המשך...

ת"פ 10811-12-11 (שלום - רחובות). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות של הדחת קטינים לסם וסחר בסמים. במסגרת מו"מ עם הפרקליטות תוקן כתב האישום באופן שנמחקה ממנו עבירה של הדחת קטין לסם. התביעה ביקשה להשית על הנאשם עונש של מאסר לריצוי בעבודות שירות, אך בסופו של יום התיק הסתיים ללא הרשעה. [...]

המשך...

ת"פ 3713-03-10 (שלום - באר שבע). הנאשם הואשם בעבירה של תקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש. הנאשם טען כי פעל מתוך הגנה עצמית, זאת לאחר שחש בסכנה ממעשי האישה. בית המשפט זיכה את הנאשם מחלק מהעבירות, לאחר שקבע כי לגבי חלק מהעבריות אכן הנאשם פעל מתוך הגנה עצמית. [...]

המשך...

ת"פ 45624-11-12 (נוער - באר שבע). כנגד הנאשמת, קטינה, הוגש כתב האישום שייחס לה עבירות אלימות. לאחר שהתברר כי כתב האישום הוגש באיחור (ולכן התיישן) - התיק נסגר. [...]

המשך...

ע"פ 8250/12 (בית המשפט העליון). הנאשם הורשע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בעבירה של שוד בנסיבות מחמירות, והוטל עליו עונש מאסר ארוך. לאחר שהוגש ערעור לבית המשפט העליון הופחת עונשו של הנאשם ב-4 חודשים. [...]

המשך...

ת"פ 3595-11-12 (שלום - באר שבע). הנאשם הורשע בעבירה של תקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש ונשלח לקבלת תסקיר של שירות המבחן, אשר לא בא בהמלצה טיפןלית בעניינו. התביעה דרשה להשית על הנאשם עונש של מאסר בפועל. בית המשפט קיבל את טענות הסנגור והסתפק בעונש של מאסר על תנאי וקנס. [...]

המשך...

ת"פ 31692-10-12 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו, ול-4 נאשמים נוספים, עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית. הנאשם טען כי הסמים לא שייכים לו והוא לא ידע על קיומם. לאחר משא ומתן עם התביעה המשטרתית סוכם כי התיק ייסגר. [...]

המשך...

ת"פ 58340-11-11 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות של החזקת סכין ואיומים. הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום, טען, באמצעות עורך דין ורניצקי, כי החיפוש על גופו נעשה בניגוד לחוק, וכן כי לא מדובר בסכין כהגדרתה בחוק. בנוסף טען הנאשם כי הדברים שאמר לשוטרים ("אני אראה לכם") לא מהווים איומים. בית המשפט קיבל את הטענות וזיכה את הנאשם מכל העבירות. [...]

המשך...

ת"פ 4317-03-12 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של סחר בסם מסוג הרואין. הנאשם כפר במיוחס לו ובתיק התנהלו הוכחות. לאחר שבתיק התגלעו קשיים ראתיתיים ממשיים - תוקן כתב האישום מעבירה של סחר בסם לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, והביעה הסתפקה בענישה קלה. [...]

המשך...

תת"ע 2043-01-12 (תעבורה - באר שבע). מדובר בעבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה, כאשר בעבירות מסוג זה מדיניות התביעה הינה למאסר בפועל. עורך דין לתעבורה הצליח לשכנע את בית המשפט לגזור על הנאשם עונש של מאסר על נתאי ופסילה. [...]

המשך...

תת"ע 9802-01-13 (תעבורה - פתח תקווה). הנאשם, נהג חדש, נתפס נוהג בשכרות, כאשר בגופו אלכוהול בריכוז של 510 מ"ג. כמו כן הנאשם היה ללא מלווה, וזאת בניגוד לחוק. לאחר שעורך דין לתעבורה דמיטרי ורניצקי נפגש עם ראש לשכת התביעות והצביע על קשיים בראיות בתיק - הוחלט לסגור את התיק כנגד הנאשם. [...]

המשך...

ת"פ 6863-04-13 (שלום באר שבע). בית המשפט גוזר עונש של 6 חודשי מאסר בלבד בתיק חמור של אלימות במשפחה, כאשר הנאשם הורשע בכך שתקף בצורה קשה את אשתו, גרם לה לחבלות בגוף, גרם לנזק לרכוש בבית ואף איים על ושטרים שהגיעו למקום, כל זה בהיותו שיכור. [...]

המשך...

ת"פ 44637-05-13 (שלום - באר שבע). בית המשפט גוזר חודש מאסר, בניכוי ימי המעצר, לנאשם שהורשע בעבירות של תקיפה ואיומים כלפי בת הזוג. התוצאה המעשית - הנאשם משתחרר ממאסרו תוך כמה ימים. [...]

המשך...

ת"פ 16043-04-13 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של מעשה מגונה בפומבי. לאחר מו"מ עם הפרקליטות סוכם על תיקון כתב האישום, באופן שהעבירה של מעשה מגונה בפומבי תוקנה לעבירה של התנהגות פרועה או מגונה במקום ציבורי. משמעות התיקון - על הנאשם לא יחול חוק פיקוח על עברייני מין, על כל מגבלותיו הרבות. [...]

המשך...

ת"פ 11920-11-11 (נוער - באר שבע). לאחר משא ומתן עם התביעה המשטרתית סוכם על ביטול כתב האישום לנאשמת שהועמדה לדין בבית משפט לנוער בגין העבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות הגורמת חבלה של ממש. [...]

המשך...

ת"פ 55393-09-12 (נוער - באר שבע). לאחר שהתברר כי מכתב הידוע לפי סעיף 60א לחסד"פ נשלח לנאשם לאחר שכבר הוגש כתב האישום - הורה בית המשפט על ביטול כתב האישום והתיק כנגד הנאשם נסגר. [...]

המשך...

ת"פ 47710-05-12 (שלום - באר שבע), ע"פ 25259-04-13 (מחוזי - באר שבע). הנאשם הועמד לדין בבית משפט השלום על העבירה של מעשה מגונה בקטינה. בית משפט שלום זיכה את הנאשם מהעבירה הזו ותחת זאת הרשיע אותו בעבירה של תקיפה. הנאשם ערער על הכרעת הדין ובית המשפט המחוזי זיכה אותו אף מהעבירה של תקיפה, תוך שקבע כי התעוררו ספקות סבירים בהליך הזיהוי. [...]

המשך...

ת"פ 9366-10-13 (מחוזי באר שבע). כנגד הנאשם, אזרח תאילנדי הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות של יבוא סמים מתאילנד. מדובר היה בכמות של 81 כדורים מסוג יאבה. לאחר משא ומתן עם הפרקליטות סוכם כי הנאשם ירצה עונש של 6 חודשי מאסר. [...]

המשך...

תת"ע 2360-07-13 (תעבורה - תל אביב). כנג הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט לתעבורה בתל אביב שייחס לו עבירה של נהיגה בקלות ראש בכך שנהג ברכב ללא רשיון נהיגה תקף, ללא רישיון רכב בתוקף וללא פוליסת ביטוח ואף עבר ברמזור אדום. בשל עברו התעבורותי היה צפוי הנאשם לפסילה בפועל של מס' חודשים. ברם, בשל קשיים ראיתיים רבים שהיו בתיק הגיע סנגורו של הנאשם, עו"ד דמיטרי ורניצקי להסדר מקל עם התביעה, אשר אומץ ע"י בית המשפט. ע"פ ההסדר, תוקן כתב האישום לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות, בהתאם לתקנה 21(א) לתקנות התעבורה. יודגש כי מדובר בהסדר מקל מאוד, שכן העבירה הנ"ל היא כלל ללא נקודות חובה. לעניין הענוש נגזרו על הנאשם פסילה על תנאי וקנס בסך של 1200 ש"ח, מבלי שלילת רישיון הנהיגה בפועל. [...]

המשך...

תיק פלילי 3897/09 (שלום - באר שבע). בית המשפט נמנע מהרשעת הנאשם שהודה בעבירות רכוש, למרות אי הרשעה קודמת מבית משפט לנוער, וזאת לאור הליך שיקומי מוצלח שעבר וכן נסיבות מיוחדות של התיק וכן נסיבות אישיות קשות [...]

המשך...

תיק פלילי 517/09 (שלום - באר שבע). התביעה הסכימה לחזור בה מהאישום כנגד הנאשם שהועמד לדין בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים, וזאת לאחר שהמתלוננת העידה בתיק, נוכח מחדלי חקירה רבים שהיו בתיק וכן מצבו הרפואי הקשה של הנאשם. [...]

המשך...

ת"פ 50810-01-13 (נוער - באר שבע). בית המשפט לנוער מחליט לזכות את הנאשם מהעבירות של איומים כלפי שוטרים והתנהגות פרועה במקום ציבורי, זאת לאחר שקבע, לאחר ששמע את העדים, כי ישנן סתירות בעדויות השוטרים. [...]

המשך...

תת"ע 5565-11-13 (תעבורה - באר שבע). הנאשם נתפס נוהג ברכבו עם רישיון נהיגה זר, ונטען כנגדו כי הרישיון פגע ולכן הוא נוהג ללא רישיון. לאחר בדיקה יסודית גילה הסנגור כי הנהג היה רשאי לנהוג עם הרישיון הזר ולכן הסכימה התביעה לבטל את כתב האישום כנגדו. [...]

המשך...

ת"פ 38781-02-13 (שלום - ראשל"צ). כנגד הנאשם הוגש כתב האישום שייחס לו עבירה של תקיפת גרושתו, תוך גרימת חבלות. לאחר משא ומתן ממושך, ולאחר שהסנגור טען בפני ה תביעה כי נסיבות העניין לא מצדיקות הגשת כתב האישום הנגד הנאשם - הסכימה התביעה המשטרתית לחזור בה מכתב האישום. [...]

המשך...

תת"ע (תעבורה - תל אביב) 4963-05-12. כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום בגין העבירה של נהיגה בשכרות, זאת לאחר שמכשיר הינשוף הראה כי בגופה מצוי אלכוהול בריכוז של 450 מ"ג. לאחר משא ומתן עם לשכת התביעות הצליח עורך דין לדיני תעבורה דמיטרי ורניצקי להגיע להסדר טיעון, במסגרתו הוטלו על הנאשמת 8 חודשי פסילה בלבד, בניכוי של חודש פסילה המנהלית (זאת במקום פסילת רישיון הנהיגה למשך שנתיים הקבועה בחוק). [...]

המשך...

תתע"א 1198-10-13. כנגד הנאשם, בחור צעיר, הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של נהיגה ללא רישון נהיגה, בניוגד לסעיף 10א' לפקודת התעוברה, בכך שנהג באופנוע בלי שהיה לו רישיון נהיגה כלשהו. לאחר שהנהג הוציא רישון ניהגה, ובכך ריפא את הפגם, הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי לשכנע את בית המשפט להסתפק בעונש קל ביותר - 60 ימי פסילה בלבד, כשמשמעות הדבר שהנהג, בהיותו נהג חדש, לא יצטרך להגשת מחדש למבחני הרישוי. [...]

המשך...

ת"פ 31754-07-12. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות אלימות שונות כלפי רופאה במיון בבית החולים סורוקה. הנאשם, לעומת זאת, טען כי הגיע לבית החולים במצב רפואי קשה על מנת לקבל טיפול רפואי, והרופאה היא זו שהשפילה אותו ודיברה איתו בזלזול. הנאשם הכחיש בתוקף כי תקף את הרופאה או איים עליה. לפיכך, התיק נקבע להוכחות, והרופאה נחקרה על דוכן העדים בחקירה נגדית ע"י עו"ד ורניצקי. בסופו של יום, ולאחר שהתגלעו סתירות מהותיות בעדותה של הרופאה הסכימה התביעה המשטרתית למחוק את כתב האישום כנגד הנאשם, זאת בכפוף לפיצוי למתלוננת בסך של 200 ש"ח ותמורה של 100 ש"ח לבית החולים סורוקה. [...]

המשך...

ת"פ 38009-12-14 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב האישום שייחס לו עבירות של החזקת סם לצריכה עצמית, החזקת כלים להכנת סמים וכן הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו. עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי ניהל מו"מ עם התביעה המשטרתית והצליח להגיע להסכמה, לפיה בוטל כתב האישום כנגד הנאשם (וזאת לאור הקשיים הראיתיים שהיו בתיק, וכן לאור מצבו הרפואי הקשה ביותר של הנאשם). [...]

המשך...

עפ"ג 1528-04-16 (מחוזי - באר שבע). הנאשם הורשע בבית משפט שלום בעבירות של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, נהיגה ללא רישיון נהיגה והחזקת סם לצריכה עצמית. בעקבות הליך שיקומי משמעותי שעשה הנאשם נמנע בית משפט השלום מלגזור על הנאשם עונש של מאסר בפועל, ונתן לו עונשים שיקומיים, זאת למעט עונש של פסילת רישיון הנהיגה: בנקודה זו בית משפט שלום החמיר עם הנאשם וגזר עליו עונש חמור של שלוש שנות פסילת רישיון, זאת על אף שידע כי רק לאחרונה, ולראשונה בחייו, הוציא הנאשם רישיון נהיגה כדין, וזאת כחלק מהליך השיקומי שעבר. עו"ד ורניצקי הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי וביקש לבטל את עונש הפסילה. הערעור התקבל במלואו וביה"מ המחוזי ביטל את עונש הפסילה (3 שנים) שנגזר על הנאשם בביה"מ השלום והחזיר לו את הרישיון הנהיגה [...]

המשך...

תת"ע 5914-02-16 (תעבורה - תל אביב - יפו). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט לתעבורה, שייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת, בכך שנהג 144 קמ"ש במקום 90 קמ"ש. עו"ד לתעבורה דמיטרי ורניצקי הצליח לשכנע את התביעה כי בתיק קיימים קשיים ראייתיים רבים, וכן מדובר בנאשם עם נסיבות אישיות מיוחדות - ובסופו של יום התיק הסתיים עם עונש של פסילה על תנאי בלבד ועונשים נלווים קלים!!! [...]

המשך...

פ"ל 3974-07-15 (תעבורה -ירושלים). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט לתעבורה בירושלים שייחס לו עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים. מדובר בעבירה חמורה שבגינה קבוע עונש מינימום של שנתיים פסילה בפועל. עו"ד לתעבורה דמיטרי ורניצקי הצליח להצביע על כשלים בתיק החקירה ועל נסיבות אישיות ייחודיות של הנאשם, כך שהתביעה הסכימה לתקן את כתב האישום לעבירה פחות חמורה, תוך שעל הנאשם נגזר עונש קל בנסיבות העניין - 9 חודשי פסילה בלבד, בניכוי הפסילה המנהלית, וכן עונשים נלווים (לרבות צו של"צ וצו מבחן). [...]

המשך...

עפ"ג 59088-02-16 (מחוזי - באר שבע). הנאשם הורשע בבית משפט שלום בעבירה של תקיפת בת זוג. לחובת הנאשם היה תלוי מאסר על תנאי בר הפעלה בן 6 חודשים. לאחר שהנאשם לא שיתף פעולה לא עם שרות המבחן ולא עם הממונה על עבודות השירות - לא הייתה בידי ביה"מ שלום ברירה, והוא הפעיל את המאסר על תנאי וגזר על הנאשם עונש של 6 חודשים לריצוי מאחורי סורג ובריח. עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי הגיש ערעור על גזר הדין. במסגרת הערעור נשלח הנאשם לראיון אצל הממונה על עבודות השירות, אך התברר כי הנאשם לא כשיר לבצע עבודות שירות מטעמים בריאותיים. לאור הנסיבות שנוצרו, הצליח עו"ד ורניצקי לשכנע את בית המשפט המחוזי להאריך את המאסר המותנה שהיה תלוי כנגד הנאשם, וכך הנאשם ניצל מבית סוהר. [...]

המשך...

פל"א 8232-11-17 (תעבורה - פתח תקווה). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות (457 מ"ג) עם תאונת דרכים. יודגש כי לחובתו של הנאשם כבר הייתה בעברו עבירה של נהיגה בשכרות, ולכן העמדה ההתחלתית של התביעה המשטרתית הייתה למאסר בפועל. עו"ד ורניצקי ניהל מו"מ עם התביעה והצביע על מחדלים רבים בהליך בדיקת האלכוהול שנעשתה לנאשם. בעקבות מו"מ הסכימה התביעה לתקם את כתב האישום לעבירה קלה יותר והתיק הסתיים בעונש של פסילה למשך 6 חודשים, בניכוי פסילה מנהלית ועונשים נלווים. [...]

המשך...

פ"ל 6827-06-17 (תעבורה - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות (750 מ"ג) עם תאונת דרכים. יודגש כי לחובתו של הנאשם כבר הייתה בעברו עבירה של נהיגה בשכרות עם תאונת דרכים, ולכן העמדה ההתחלתית של התביעה המשטרתית הייתה למעצר בית מלא עם כוונה לבקש מאסר בפועל לאחר הרשעת הנאשם. עו"ד ורניצקי הצליח לשחרר את הנאשם למעצר בית חלקי על מנת שיוכל לחזור לעבודתו בתקופת המשפט. כאמור, לאור חומרת העבירות והעבר התעבורתי הקודם דרשה התביעה המשטרתית להטיל על הנאשם עונש של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, אך עו"ד ורניצקי הצליח לשכנע את בית המשפט להסתפק בענישה מקלה מאוד בדמות של פסילה למשך 11 חודשים בלבד וענישה נלווית, ובלי שהנאשם נכנס לכלא. [...]

המשך...

תת"ע (תעבורה - באר שבע) 12697-12-17. כנגד הנאשם, בן 19 בזמן ביצוע העבירה, הוגש כתב אישום בגין עבירה של נהיגה בשכרות, זאת לאחר שמכשיר הינשוף הראה כי בגופו מצוי אלכוהול בריכוז של 248 מ"ג (שזוהיא כמות של כמעט פי 5 מהמותר לנהג צעיר!). עו"ד דמיטרי ורניצקי זיהה ליקויים רבים בחומר הראיות ועל כן גרם לתביעה להגיע להסדר טיעון מקל מאוד, במסגרתו הוטלו על הנאשם 3 חודשי פסילה בלבד, בניכוי של חודש פסילה המנהלית (זאת במקום פסילת רישיון הנהיגה למשך שנתיים הקבועה בחוק). [...]

המשך...

תת"ע 8022-06-18 (תעבורה - פתח תקווה). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות, ולפיו נמצא בגופו אלכוהול בריכוז של 528 מ"ג. לאחר פגישה עם ראש יחידת תביעות תעבורה ובמסגרת משא ומתן הצליח עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי לשכנע אותו כי קיימים ליקויים רבים בביצוע בדיקת הינשוף ולכן כתב האישום תוקן לעבירה פחותה, של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, תוך הסכמה על עונש - 6 חודשי פסילה בלבד וזאת בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית. [...]

המשך...

תת"ע 4216-04-18 (תעבורה אשדוד) הנהג נעצר על ידי שוטר תנועה כשעל המד מהירות לייזר מופיעה מהירות של 126 קמ"ש, לפני הפחתה של 5 קמ"ש, וזאת במקום המהירות של 90 קמ"ש שהייתה מותרת במקום. היה באפשרותו של הלקוח לשלם את דוח המהירות, אך הנ"ל טען לחפותו המלאה והגיש, בהמלצתו של עו"ד ורניצקי, בקשה להישפט. לאחר עיון בחומר החקירה, לרבות הקלטה של השוטר ע"י הלקוח במעמד מתן הדו"ח, גילה עו"ד דמיטרי ורניצקי כי קיימים ליקויים ראייתיים משמעותיים ביותר בהליך מדידת המהירות שבגינם הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי לשכנע את התביעה המשטרתית לסגור את התיק מחוסר ראיות. [...]

המשך...

תת"ע 14583-12-17 (תעבורה-ירושלים) כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות, לפיו נהג ברכב כשבגופו אלכוהל בריכוז של 413 מ"ג בליטר של אוויר נשוף. עו"ד דמיטרי ורניצקי הצליח לזהות כשלים ראייתיים רבים בתיק, ובעקבות כך הגיע עם התביעה המשטרתית להסדר טיעון, לפיו העבירה תומר לעבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, ולעניין העונש הסכימו הצדדים כי ייגזר על הנאשם עונש של פסילה למשך 7 חודשים, בניכוי פסילה מנהלית. [...]

המשך...

ת"פ 49470-02-15 (שלום - באר שבע) - כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפת שוטר, איומים, והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו.על פי עובדות כתב האישום, בעת ששהה הנאשם ברכבו עם חבריו, ניגשו אליו שוטרים לבדיקה שגרתית, ובמהלך הבדיקה תקף הנאשם את אחד השוטרים באגרוף בבטן ובהמשך לכך איים על השוטרים בחייהם. לאחר משא ומתן עם התביעה הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי להגיע לתיקון כתב האישום לעבירות פחות חמורות, והנאשם נלשח לקבלת תסקיר של שרות המבחן. עם קבלת התסקיר טענו הצדדים לעונש, תוך שהתביעה ביקשה להשאיר את הרשעת הנאשם על כנה ואילו עו"ד ורניצקי ביקש לבטל את ההרשעה, תוך שטען כי זו תפגע בעתידו התעסוקתי של הנאשם. בית המשפט קיבל את טענותיו של עו"ד ורניצקי וביטל את הרשעתו של הנאשם. [...]

המשך...

תת"ע 7864-07-18 (תעבורה – תל אביב) כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות, כאשר מכשיר הינשוף הראה כי בגופו אלכוהול בריכוז של 294 מ"ג של אלכוהול בליטר אוויר נשוף. יודגש, כי למרות שהיה מדובר בכמות אלכוהול נמוכה יחסית, שהיא עוברת רק במעט את הרף הקבוע בחוק ובפסיקה (290 מ"ג), הרי שמכיוון שחומר הראיות היה מבוסס היטב, לא הייתה מוכנה התביעה המשטרתית להגיע להסדר מקל עם הנאשם. רק לאחר משא ומתן ממושך הצליח עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי להגיע להסכמה בעניין תיקון כתב אישום מעבירה של נהיגה בשכרות לעבירה של נהיגה תחת השפעת משקה משכר ובמסגרת הסדר טיעון הוטל על הנאשם עונש פסילה של 3 חודשים. [...]

המשך...

ת"פ (שלום - באר שבע) 43863-04-15. כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום בגין עבירה של תקיפה ואיומים, זאת לאחר שהנאשמת מרחה בוץ על פניו של בן זוגה לשעבר ואיימה עליו בחייו. הנאשמת כפרה במיוחס לה והתיק נקבע להוכחות, במהלכן חקר עו"ד ורניצקי את בן זוגה של המתלוננת בחקירה נגדית. במהלך עדותו של המתלונן בבית משפט התגלעו סתירות מהותיות בעדותו, כך שבסופו של יום הסכימה התביעה המשטרתית לבטל את כתב האישום כנגד הנאשמת. [...]

המשך...

תת"ע (שלום - באר שבע) 2410-02-18. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין עבירה של נהיגה בניגוד להודעת אי שימוש ברכב של בוחן משרד הרישוי, תוך שנטען כי הנאשם נהג ברכב, למרות שהשימוש בו נאסר בגלל ליקויים בטיחותיים ברכב. לאחר שעו"ד דמיטרי ורניצקי עיין בחומר החקירה הוא הצליח לשכנע את התביעה כי יש מקום להגיע להסדר מקל בעניין הנאשם אשר לפיו יוטל על הנאשם עונש של פסילה על תנאי וקנס כספי בלבד על אף שלשון החוק דורשת פסילה בפועל.לבסוף בית משפט כיבד את ההסדר, והוטל על הנאשם עונש של 3 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים וקנס על סך 2000 ש"ח. [...]

המשך...

ת"פ (שלום - באר שבע) 66791-06-17. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום חמור בגין עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים. מעובדות כתב האישום עלה כי הנאשם תקף את המתלונן ואדם נוסף באגרופים וכן בעזרת מברג. הנאשם כפר במיוחס לו וטען כי הוא זה שהותקף קשות באירוע ע"י המתלונן, ואילו הוא בעצמו פעל מתוך הגנה עצמית ולא הסכים לקחת אחריות כלשהי לאירוע, גם לאחר שהוצעה לו עסקת טיעון עם עונש קל. לפיכך התיק נקבע להוכחות. ביום ההוכחות לאחר שהתביעה שוחחה עם המתלונן היא קיבלה את טענות הנאשם והסכימה לבטל כתב האישום כנגדו. [...]

המשך...

תת"ע 6082-11-16 (באר שבע) נגד הנאשם הוגש כתב אישום אשר מייחס לו עבירה של נהיגה עם רישיון נהיגה אשר תוקפו פקע למעלה מעשרים שנה. התביעה עתרה למאסר בפועל ועו"ד דמיטרי ורניצקי עתר לפסילה בלבד. לבסוף נגזר על הנאשם עונש של 24 חודשי פסילה בלבד. [...]

המשך...

ת"פ 67606-03-17 (שלום - ירושלים). על פי עובדות כתב האישום, הנאשם, בהיותו עובד במעבר גבול, גנב בתשע הזדמנויות שונות חפצים שנשכחו בעמדות הבידוק במקום עבודתו. בשל כך הוגש כנגדו כתב אישום המייחס לו עבירה של גניבה בידי עובד ממעבידו.לאחר שעו"ד דמיטרי ורניצקי העלה טענות משפטיות המוכיחות כי במקרה דנן היסוד העובדתי של עבירת הגניבה בידי עובד ממעבידו איננו מתקיים ובנוסף לא בוצע ללקוח שימוע לפני הגשת כתב האישום, וכן טענות משפטיות נוספות, תוקן כתב האישום לעבירה של גניבה בלבד. בנוסף, הצליח עו"ד ורניצקי לשכנע את בית המשפט כי במקרהו של הלקוח יש לבטל את הרשעותו בדין, הגם שלא הוכח נזק קונקרטי כתוצאה מההרשעה, אלא בשל פגיעה בדימוי העצמי של הנאשם והקרבה לסייג לאחריות פלילית. [...]

המשך...

ת"פ 59249-06-16 (שלום - באר שבע) כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של גניבה. בהגיע המשפט לשלב ההוכחות התקשתה התביעה לאתר אחד מהעדים המרכזיים בפרשה (אותו העד שממנו, לכאורה, נגנב הרכוש), וכתוצאה מכך הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי להגיע להסכמות עם התביעה אשר לפיהן כתב האישום בוטל. [...]

המשך...

ת"ד 6419-02-17 (תעבורה - באר שבע) כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה בשכרות, התנהגות הגורמת נזק ונהיגה ברכב ללא ביטוח.עו"ד דמיטרי ורניצקי הגיע להסדר עם התביעה אשר לפיו כתב באישום תוקן לעבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול אשר עונשה מופחת מעבירה של נהיגה בשכרות, הנאשם היה פסול עד תום הליכים ולאחר מכן הוטל עליו עונש של 4 וחצי חודשי פסילה בלבד. [...]

המשך...

ת"ד 3506-01-18 (תעבורה - ירושלים). בעקבות תאונת דרכים הוגש כנגד הלקוח כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה הגורמת נזק, חוסר שליטה ברכב ונהיגה בחוסר זהירות. על פי עובדות כתב האישום בעת ששהה הנאשם בתחנת דלק הוא התחיל בנסיעה ואיבד שליטה ברכבו ופגע במספר רכבים שהיו מאויישים. בשל קשיים ראייתים הגיע עו"ד דמיטרי ורניצקי להסדר עם התביעה אשר לפיו הושת על הנאשם עונש פסילה של חודש בלבד. [...]

המשך...

פל"א 2184-10-18 (תעבורה - חדרה) כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות של נהיגה בשכרות, ללא רישיון נהיגה (מעולם לא הוציא), ונהיגה במהירות שמעל המותר. על פי עובדות כתב האישום נהג הנאשם ברכב בהיותו שיכור, עם כמות של 616 מק"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף, ובמהירות של 145 קמ"ש במקום 90 קמ"ש וכל זה מבלי שהוציא רישיון נהיגה כלל.עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי נפגש עם התביעה, ולאור כשלים ראיתיים רבים שזיהה בחומר החקירה, הגיע להסדר טיעון מקל מאוד עם המדינה שעל פיו תוקן בכתב האישום לעבירה של נהיגה תחת הפשעת משקאות משכרים והוטל על הנאשם עונש בדמות של פסילה בת 9 חודשים ,קנס כספי, ופסילה ומאסר על תנאי. [...]

המשך...

תת"ע 9633-08-18 (תעבורה - אשדוד). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות בכך שנהג ברכבו עם ריכוז אלכוהול של 341 מ"ג בליטר אוויר נשוף. בשל ליקויים ראייתים, הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי להגיע להסדר טיעון עם התביעה וכתוצאה מכך תוקן כתב האישום לעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים (עבירה קלה יותר), והתביעה עתרה לעונש של 4 חודשי פסילה בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית. לבסוף גזר בית המשפט על הנאשם עונש של 4 חודשי פסילה בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית. [...]

המשך...

ת"ד 8103-02-18 (תעבורה - ירושלים). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות של אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה, התנהגות הגורמת נזק, ונהיגה בחוסר זהירות. על פי עובדות כתב האישום בעת שנהג הנאשם ברכבו ברחוב דו סיטרי, פנה שמאלה בלי לתת תשומת לב לאופנוע שהגיע ממולו, וכתוצאה מכך גרם נזק לנהג האופנוע ולאופנוע עצמו. הנאשם פנה לעו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי לקבלת ייצוג להליך המשפטי. בשל ליקויים ראיתיים בתיק, הגיע עו"ד דמיטרי ורניצקי להסדר מקל ביותר עם התובעת אשר על פיו כתב האישום תוקן לעבירה של קיפוח זכות השימוש בדרך והוטל על הנאשם עונש סמלי בדמות קנס של 250 ש"ח בלבד ללא פסילה בפועל וללא נקודות. [...]

המשך...

תת"ע 11347-12-18 (תעבורה - תל אביב). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של עקיפה מסוכנת לפי סעיף 47(ד) לתקנות התעבורה, עבירה המחייבת פסילה של 3 חודשים לפחות. על פי עובדות כתב האישום נהג הנאשם ברכבו בנתיב ימיני קיצוני בכביש מהיר בת 3 נתיבים בכיוון נסיעתו, ולפתע סטה לנתיב השמאלי ביותר, כאשר בשני הנתיבים משמאלו נסעו רכבים נוספים.עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי זיהה כשלים ראיתיים רבים, ובשל כך הצליח להגיע לעסקת טיעון מקלה ביותר עם התביעה, לפיה הוטל על הנאשם קנס של 250 ש"ח בלבד, זאת על אף חובת פסילה של 3 חודשים שבגין העבירה שיוחסה לנאשם. [...]

המשך...

ת"ד 415-01-19 (תעבורה - תל אביב). כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירות של נהיגה בחוסר זהירות, התנהגות הגורמת נזק, גרימת חבלה של ממש ופניית פרסה המסכנת עוברי דרך בנסיבות מחמירות. מעובדות כתב האישום עולה כי בעת שנהגה הנאשמת ברכבה בתל אביב, היא החלה לבצע פניית פרסה שמאלה ומבלי שווידאתה את מצב התנועה מול כיוון נסיעתה חסמה את דרכו של רוכב האופנוע שנסע בכיוון הנגדי, והתנגשה בו. כתוצאה מהתאונה נחבל רוכב האופנוע וכלי הרכב ניזוקו. בנוסף לכך, חודשים ספורים לאחר התאונה קיבלה הנאשמת דו"ח על שימוש בטלפון בזמן נהיגה. במסגרת משא ומתן עם נציג התביעה הציג עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי ריבוי כשלים ראייתים הנוגעים לתאונת הדרכים וגם בנוגע לדו"ח על שימוש בטלפון בזמן נהיגה. לבסוף הגיעו הצדדים להסדר אשר על פיו כתב האישום תוקן, כך שהעבירה של נהיגה בחוסר זהירות נמחקה, הנאשמת הודתה והורשעה בכתב האישום המתוקן, הדו"ח על שימוש בטלפון בזמן נהיגה תוקן לעבירה קלה יותר של אי החזקת הגה, ועל הנאשמת הושתה פסילה בת 45 ימים וקנס כספי וזאת ללא כל נקודות ברישיון הנהיגה. לפיכך כיבד בית השמט את ההסדר בין הצדדים והושת על הנאשמת פסילה בת 45 ימים וקנס כספי על סך 2000 ש"ח. [...]

המשך...

פ"ל 11838-03-18 (תעבורה - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא ביטוח, נהיגה עם רישיון נהיגה ורכב שפקעו. עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי טען שבמקרה זה יש להטיל על הנאשם ענישה הצופה פני עתיד בדמות של מאסר התנאי, ולא בדמות של מאסר בפועל כפי שביקשה המדינה. בית המשפט קיבל את טענותיו של עו"ד ורניצקי והטיל על הנאשם עונש של 11 חודשי פסילה בניכוי ומאסר על תנאי. [...]

המשך...

פ"ל 11277-03-18 (תעבורה – באר שבע). כנגד הנאשמת, שהייתה נהגת חדשה בזמן האירוע, הוגש כתב אישום חמור ביותר שייחס לה עבירות של נהיגה בשכרות, נהיגה בקלות ראש ונהיגה ברכב ללא ביטוח. מעובדות כתב האישום עולה כי הנאשמת, בהיותה נהגת חדשה, נהגה בקלות ראש ובהיותו שיכורה, כשעל פי דגימת אוויר נשוף שנלקחה ממנה, נמצאה כמות של 889 מיקרוגרם. לציין, כי מכיוון שמדובר היה בנהגת חדשה, כמות האלכהוהול שנמצאה, לכאורה, אצל הנאשמת הייתה פי 17 מהמותר בחוק!!! בשל כמות גדולה של אלכהול וכן בשל היותה הנאשמת נהגת חדשה, הדרישה ההתחלתית התביעה בתיק זה הייתה למאסר בפועל. עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי ניהל משא ומתן עם ראש לשכת התביעות תעבורה והצביע על קשיים מהותיים וליקויים רבים בחומר החקירה. בשל הקשיים הרבים שיכנע עו"ד דמיטרי ורניצקי את התביעה המשטרתית להגיע להסדר מקל ביותר, לפיו כתב אישום תוקן לעבירות של נהיגה תחת השפעת אלכוהול ועל הנאשמת הוטלה פסילה בת 3 חודשים בלבד וקנס כספי של 500 ₪. [...]

המשך...

תיק פשע חמור 878/05 (מחוזי - ירשולים). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום חמור שייחס לו מס' עבירות מין חמורות ביותר וכן עבירות אלימות כלפי אישתו. הנאשם כפר במיוחס לו והתיק נקבע להוכחות וכן לגישור פלילי. במהלך הגישור הפלילי הסכימה הפרקליטות למחיקת כל עבירות המין כנגד הנאשם. בסופו של יום נגזר על הנאשם עונש של של"צ. [...]

המשך...

תת"ע 10187-12-16 (לתעבורה – פתח תקווה). הלקוח הואשם בנהיגה בדרך עירונית במהירות של 127 קמ"ש העולה על מהירות של 60 קמ"ש הרשומה בתמרור. במהלך הדיון הצליח עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי לשכנע את הבתיעה לתקן כתב האישום לעבירה עם מהירות פחותה יותר (נהיגה במהירות של 115 קמ"ש) ובהסכמה נגזר על הנאשם עונש קל בנסיבות העניין - חודש פסילה בלבד. [...]

המשך...

תת"ע 8060-08-16 (תעבורה – תל אביב-יפו). הלקוח הואשם בעבירה של נהיגה בשכרות, כאשר מכשיר ינשוף הראה כי בגופו אלכוהול בריכוז של 375 מ"ג. לאחר פגישה עם ראש יחידת תביעות תעבורה הצליח עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי לשכנע את התביעה כי קיימים קשיים ראייתיים רבים, וכתב האישום תוקן לעבירה פחותה, תוך הסכמה על עונש – 4,5 חודשי פסילה בלבד. [...]

המשך...

תתע"א 4670-05-16 (תעבורה – תל אביב-יפו). הלקוח הואשם בעבירה של נהיגה בשכרות, כאשר מכשיר ינשוף הראה כי בגופו אלכוהול בריכוז חריג של 915 מ"ג (בערך פי 3 מהמותר!). לאחר פגישה עם ראש יחידת תביעות תעבורה הצליח עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי לשכנע את רשויות החוק כי קיימים כשלים ראייתיים רבים, וכתב האישום תוקן לעבירה פחותה (נהיגה בהפשעת אלכוהול), תוך הסכמה על עונש – 11 חודשי פסילה בלבד. [...]

המשך...

ת"ד 12415-07-16 (תעבורה – באר שבע). הלקוח הואשם בנהיגה בשכרות, זאת לאחר שהתגלתה אצלו כמות חריגה ביותר של אלכוהול אלכוהול 236 מ"ג בדם (פי 4 וצי מהמותר!), וזאת לאחר שהיה מעורב גם בתאונת דרכים. לאחר משא ומתן עם לשכת התביעות הצליח עורך דין לדיני תעבורה דמיטרי ורניצקי להצביע על קשיים משמעותייים ביותר בחומר הראיות, כך שהסכימה התביעה המשטרתית לתקן את כתב האישום לעבירה פחותה (נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים), והוסכם על עונש קל ביותר לנאשם - 5 חודשי פסילה בלבד. [...]

המשך...

תת"ע 7232-03-17 (תעבורה - באר שבע). כנגד הלקוח הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת בכך שנהג בדרך בינעירונית במהירות של 143 קמ"ש במקום 90 קמ"ש שמותר על פי החוק. בעקובת כך, נפסל הלקוח ע"י קצין משטרה פסילה מנהלית למשך 30 ימים. כעבור מס' ימים בודדים אחרי הפסילה המנהלית הגיש עו"ד ורניצקי בקשה לביטול הפסילה המנהלית, ותוך כדי הדיון בבקשה זו ביקש לעבור לדון בתיק בגופו. התביעה ביקשה להטיל על הנאשם פסילה בפועל, אך עו"ד ורניצקי הצליח לשכנע את ביה"מ להסתפק בפסילה שריצה הנאשם עד הדיון (9 ימים בלבד), כך שרישיונו של הנאשם הוחזר לו בתום הדיון. [...]

המשך...

תתע"א 4454-01-17 (תעבורה - ירושלים). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט לתעבורה, שייחס לו עבירה של עקיפת רכב תוך חציית קו הפרדה רצוף, והתביעה ביקשה לפסול את רישיונו לתקופה ממושכת. לאחר משא ומתן הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי לשכנע את המאשימה לסיים את התיק בעונש של פסילה על תנאי ושרות לתועלת הציבור בלבד - דבר שהציל את פרנסתו של הלקוח שעבד בתור נהג מונית. [...]

המשך...

ת"פ 65296-05-16 (שלום - באר שבע) הנאשם הועמד לדין בגין עבירות של תקיפת שוטר במלוי תפקידו, תקיפה הגורמת חבלה ממש וגניבה. במהלך הדיונים הצביע עורך דין פלילי דמיטרי ורניצקי על כשלים בחומר הראיות של התביעה והצליח להגיע להסדר טיעון, לפיו תוקן באופן משמעותי כתב האישום, והנאשם הודה בעבירה של תקיפה סתם ואיומים. לעניין העונש - התיק הסתיים ללא הרשעה, ולפי ההסדר טעון על הנאשם הושת העונש פיצוי למתלונן בסך 1500 ₪ והוצאות משפט בסך 500 ₪ המשפט. [...]

המשך...

תיק פלילי 8652-07-14 (מחוזי - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום חמור בבית המשפט המחוזי שייחס לו עבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ואיומים. ע"פ הנטען, הנאשם, במהלך ויכוח עם חברו חתך את פניו עם סכין ואיים עליו. כתוצאה מהאירוע נגרמה למתלונן צלקת בפניו.עורך דין ורניצקי הצליח לשכנע את בית המשפט לשחרר את הנאשם לקהילה טיפולית, שם עבר הנאשם הליך ארוך של גמילה מאלכוהול, אשר נמשך כשנה וחצי (שבמהלכן הנאשם אף עזב את הטיפול, אך עו"ד ורניצקי הצליח להחזיר את הנאשם שוב פעם לקהילה, על אף התנגדות נחרצת של הפרקליטות). במהלך ניהול התיק הנאשם אף זוכה מעבירת האיומים. בסופו של יום, ולאחר שהנאשם עבר כברת דרך ארוכה ביותר של הליך שיקומי, הצליח עו"ד ורניצקי לשכנע את בית המשפט לגזור על הנאשם עונש קל ביותר בנסיבות בעניין (5 חודשים לריצוי בעבודות שירות), זאת כאשר הפרקליטות דרשה לגזור על הנאשם עונש שבין 3 ל-5 שנות מאסר. [...]

המשך...

תת"ע 1171-12-16 (תעבורה - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת, בכך שנהג במהירות של 137 קמ"ש במקום 90 קמ"ש. במהלך מו"מ עם התביעה הצליח עו"ד ורניצקי לשכנע כי קיימות נסיבות מיוחדות, שבעקבותן נהג הנאשם במהירות גבוהה (מהיר עם אשתו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, והוצגו אסמכתאות לכך). לאור זאת, הסכימה התביעה לתקן את כתב האישום לעבירה פחות חמורה - נהיגה במהירות בלתי סבירה - עבירה שאין בגינה נקודות חובה, והתיק הסתיים בעונש של פסילה על תנאי. [...]

המשך...

תת"ע 41869-09-14 (נוער - באר שבע). כנגד נאשם קטין, כבן 17, הוגש כתב האישום שייחס לו עבירה של נהיגה ללא רישיון. עו"ד ורניצקי ניהל מו"מ עם התביעה והציעה על קשיים משמעותיים להוכחת אשמתו הנאשם. בעקבות כך נמחק כתב האישום כנגד הקטין! [...]

המשך...

תיק פלילי 19635-11-15 (שלום - באר שבע). התביעה התבקשה לחזור בה מכתב האישום כנגד הנאשם שהועמד לדין בעבירות של איומים ותקיפה סתם כלפי בן זוג. וזאת לאחר נוכח מחדלי חקירה רבים שהיו בתיק. [...]

המשך...

תת"ע 10840-04-17 (תעבורה – אשדוד). נגד הנאשמת הוגש כתב אישום שייחס לה נהיגה בשכרות כאשר מכשיר ינשוף הראה כי בגופה אלכוהול בריכוז של 425 מ"ג. לאחר עיון בחומר חקירה, לרבות בנסיבות של הבדיקות שנעשו לנאשמת, הצליח עו"ד תעבורה דמיטרי ורניצקי לשכנע את המאשימה לתקן את כתב האישום כך שסוכם, כי העבירה של נהיגה בשכרות תתוקן לעבירה פחותה - נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים . הצדדים הגיעו להסדר מסגרת שלפיו גזר בית המשפט את דינה - 5 חודשי פסילה בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית. [...]

המשך...

תת"ע 171-05-17 (תעבורה – פתח תקווה). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט לתעבורה, שייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת, בכך שנהג 151 קמ"ש במקום 90 קמ"ש. עו"ד לתעבורה דמיטרי ורניצקי הצליח לשכנע את התביעה כי מדובר בנאשם שנסיבותיו האישיות מצדיקות הקלה בעונש - ובסופו של יום התיק הסתיים עם עונש של קנס ופסילה על תנאי בלבד. [...]

המשך...

תת"ע 3749-04-17 (תעבורה – פתח תקווה). הלקוח קיבל דוח משטרתי שייחס לו עבירה של כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה, לפיו הלקוח היה צפוי לקנס של 500 ש"ח ובחיוב של 6 נקודות, אילו היה מודה בעבירה. בעצתו של עו"ד לתעבורה דמיטרי ורניצקי, הגיש הלקוח בקשה להישפט. במסגרת התיק הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי לשכנע את התביעה כי בתיק קיימים קשיים ראייתיים רבים, ובסופו של יום הדוח המשטרתי תוקן לעבירה פחותה יותר (התנהגות בחוסר זהירות לפי תקנה 21 (א)), עבירה ללא נקודות, והתיק הסתיים עם עונש של קנס בסך 300 ₪ בלבד. [...]

המשך...

תת"ע 3080-06-17 (תעבורה - אשדוד). כנגד הנאשם, שהינו בעל וותק נהיגה קצר בארץ, הוגש כתב אישום בבית משפט לתעבורה, שייחס לו עבירה של נהיגה במהירות מופרזת, בכך שנהג 147 קמ"ש במקום 90 קמ"ש. כמו כן, הוטלה עליו פסילה מנהלית מלקבל או מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים. לאחר הגשת בקשה לביטול פסילה מנהלית הצליח עו"ד לתעבורה דמיטרי ורניצקי לשכנע את התביעה לתקן את כתב האישום - ובסופו של יום התיק הסתיים עם עונש של פסילה של 12 ימים בלבד !!! [...]

המשך...

ת"פ 49488-02-14 (שלום – באר שבע). כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום שייחס לה עבירות של איומים, תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות והיזק לרכוש במזיד. לאחר שעו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי הצליח לשכנע את המאשימה כי בתיק זה קיימות לנאשמת נסיבות אישיות חריגות - הסכימה המאשימה לחזור בה מכתב האישום. [...]

המשך...

החשוד (קטין) קיבל את מכתב הידוע בעניין שמיעת עמדתו טרם הגשת כתב האישום כנגדו בהתאם לסעיף 60 א' לחוק סדר הדין הפלילי. מדובר בקטין מהמגזר החרדי שהיה חשוד בכך שביצע עבירת מין בקטינה שגם היא מהמגזר החרדי. לאחר הליך השימוע ולאחר הליך שיקומי ארוך שביצע הקטין הצליח עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי לשכנע את הפרקליטות כי הגשת כתב אישום נגד החשוד בעניין הזה אינה מוצדקת, לפיכך התיק כנגד הקטין נסגר בשל חוסר עניין לציבור. [...]

המשך...

ת"פ 63176-05-16 (נוער - באר שבע). כנגד הנאשם, קטין, הוגש כתב אישום בבית משפט לנוער שייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. לאחר משא ומתן עם התביעה סוכם על מחיקת כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

ת"פ 43863-04-15 (שלום – באר שבע). כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום שייחס לה עבירות של איומים ותקיפה סתם. לאחר עדות של המתלונן בבית משפט הצליח עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי לשכנע את המאשימה כי קיימות לנאשמת נסיבות המיוחדות - ובסופו של יום החליטה המאשימה לחזור בה מכתב האישום [...]

המשך...

ת"פ 12128-03-17 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש (2 עבירות) ואיומים. הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום כי, לטענותיו, הוא פעל מתוך הגנה עצמית, והתיק נקבע להוכחות. עו"ד פלילי דמיטרי ורניצקי ניהל מו"מ עם התביעה המשטרתית והצליח להגיע להסכמה, לפיה בוטל כתב האישום כנגד הנאשם (וזאת לאור הקשיים הראיתיים שהיו בתיק). [...]

המשך...

תת"ע 10043-09-17 (תעבורה – תל אביב-יפו). הנאשמת הואשמה בעבירה של נהיגה בשכרות, כאשר המכשיר הינשוף הראה כי בגופה אלכוהול בריכוז של 405 מ"ג. עורך דין לדיני תעבורה דמיטרי ורניצקי נפגש עם ראש לשכת התעבורה והצליח לשכנע אותו כי בעניינה של הנאשמת קיימות נסיבות חריגות שמצדיקות סטייה מעונש המינימום של שנתיים פסילה, הקבוע לגבי עבירות של נהיגה בשכרות. סוכם כי העבירה של נהיגה בשכרות תתוקן לעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים (שלגביה אין חובת פסילה למשך שנתיים), וכן סוכם על עונש - 6 חודשי שלילת רישיון נהיגה, בניכוי חודש של פסילה מנהלית, קנס כספי ופסילה על תנאי. [...]

המשך...

תת"ע 3964-09-17 (תעבורה – תל אביב-יפו). כנגד הנאשמת הוגשו שני כתבי אישום בבית משפט לתעבורה, שייחסו לה עבירה של אי ציות לאור האדום אשר דלק ברמזור עם בכוון נסיעתה לפחות 5 שניות ועבירה של אי אפשרה להולך רגל שחצה במעבר חצייה להשלים את החצייה בביטחה. במהלך משא ומתן עם המאשימה הצליח עו"ד לתעבורה דמיטרי ורניצקי להגיע להסדר, לפיו אישום אחד תוקן לעבירה פחות חמורה (במקום אי אפשרה להולך רגל להשלים את החצייה לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות), וככל מדובר בנאשמת שנסיבותיו האישיות מצדיקות הקלה בעונש - בסופו של יום כתב אישום אחד צורף לכתב אישום שני בתיק אחד שהסתיים עם רק עונש אחד של קנס מינורי בלבד. [...]

המשך...

ת"ד 670-09-17 (תעבורה – תל אביב-יפו). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בבית משפט לתעבורה, שייחס לו מספר עבירות - נהיגה כשברמזור אור אדום, נהיגה בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק. במסגרת התיק הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי להגיה עם המאשימה להסדר מאוד מקל, שלפיו כתב אישום תוקן לעבירה פחותה יותר (התנהגות בחוסר זהירות לפי תקנה 21 (א)), והתיק הסתיים עם עונש של 45 ימים פסילה בלבד. [...]

המשך...

ת"פ 37996-03-17 (שלום לנוער – תל אביב - יפו). כנגד הנאשמת, קטינה, הוגש כתב אישום שייחס לה עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית. לאחר משא ומתן עם התביעה המשטרתית סוכם כי התיק ייסגר בשל חוסר עניין לציבור [...]

המשך...

תת"ע 7643-08-17 (תעבורה – פתח תקוה). בתיק זה מדובר במספר עבירות שייוחסו לנאשם, בין היתר, עבירות של נהיגה שברמזור אור אדום, נהיגה בקלות ראש, אי מסירת פרטים בתאונת נפעים, אי עצירת רכב במקום תאונה. יש לציין, שבעבירות מסוג זה מדיניות התביעה הינה למאסר בפועל. ברם, בשל קשיים ראיתיים שהיו בתיק הצליח עו"ד דמיטרי ורניצקי להגיה עם המאשימה להסדר מאוד מקל, שלפיו כתב אישום תוקן. בית המשפט אמץ את ההסדר הנ"ל הסתפק רק בעונשים מקלים מאוד - מאסר על תנאי ופסילה בת 3 חושדים. [...]

המשך...

תת"ע 113-11-17 (תעבורה - פתח תקווה). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, עם פקיעה של כ-14 שנים. בשל קשיים ראייתים הגיעו הצדדים להסדר לפיו יושתו על הנאשם 11 חודשי פסילה בלבד, זאת למרות שהעמדה הראשונית של התביעה הייתה מאסר בפועל. לפיכך, למרות שזו לא הפעם הראשונה שהנאשם נשפט בגין עבירה זו בית המשפט כיבד את ההסדר. [...]

המשך...

פ"ל 2816-04-18 (תעבורה - פתח תקווה). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה בהיותו שיכור. מעובדות כתב האישום עולה כי הנאשם נהג ברכבו כאשר בגופו נמצאו שרידי סם מסוג קנביס. לאחר שעו"ד ורניצקי נפגש עם נציג התביעה, הוא הצביע על מספר ליקויים ראיתיים, בעיקר כאלה שמתייחסים להליך של העברת הדגימה למעבדה טוקסיקולוגית (שרשת הסם), ועל כן הוסכם בין הצדדים לתקן את העבירה של נהיגה בהיותו שיכור לעבירה של נהיגה במצב השולל שליטה ברכב ולהשית על הנאשם עונש של 6 חודשי פסילה בניכוי ימי הפסילה המנהלית, זאת על אף שבגין העבירה המקורית קבוע עונש מינמום של שנתיים פסילה. [...]

המשך...

ת"פ 37040-11-18 (שלום - רמלה). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של תקיפת סתם ואיומים. מעובדות כתב האישום עלה כי הנאשם והמתלוננת הם זוג המתגוררים יחד. בתאריך האירוע הנאשם בהיותו תחת השפעת אלכוהול, איים על המתלוננת שיכה אותה, וכן תקף אותה בכך שדחף אותה, ומשך בשיערותיה. עו"ד דמיטרי ורניצקי הגיע להסדר עם המאשימה לפיו כתב האישום יתוקן לעבירה של תקיפת סתם של בן זוג בלבד, והנאשם יופנה לשירות המבחן לקבלת תסקיר לעניין עונשו, אשר ישקול נושא של אי הרשעה. בהתבסס על תסקיר של שירות המבחן שהיה חיובי לנאשם, ביקש עו"ד ורניצקי שלא להרשיע את הנאשם. לבסוף הנאשם לא הורשע, והושת עליו עונש בדמות של של"צ וצו מבחן. המשמעות של אי הרשעה עבור הנאשם זה שיוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס במקום עבדותו הנוכחי, שדרש רישום פלילי נקי. [...]

המשך...

תיק פלילי 203/06 (שלום - אשדוד). בביתו של הנאשם נתפסו כ-900 גרם של סמים מסוג של חשיש וקנבוס, והוא הועמד לדין בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית. הנאשם טען כי הסמים הינם לצריכתו העצמית. הסנגור הצליח לשכנע את התביעה לתקן את כתב האישום לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית (על אף הכמות הגדולה של הסם), ובסופו של יום התיק הסתיים ללא הרשעה. [...]

המשך...

תיק פלילי 4380/07 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב האישום שייחס לו עבירות של אלימות במשפחה. לאחר שהוגשו ע"י עו"ד דין פלילי מס' בקשות, הסכימה התביעה למחיקת כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי 666/09 (שלום - אשקלון). כנגד הנאשם הוגש כתב האישום שייחס לו עבירה של תקיפה. עורך דינו של הנאשם הצליח לשכנע את התביעה כי הראיות כנגד הנאשם הינן חלשות, ובסופו של יום הסכימה התביעה לביטול כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי 1387/03 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של פריצה לרכב. הנאשם טען לחפותו. לאחר פגישה עם ראש לשכת תביעות הוחלט על סגירת תיק כנגד נאשם מחוסר ראיות [...]

המשך...

תיק פלילי 1292/05 (נוער - באר שבע). כנגד הנאשם (קטין) הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של התנהגות פרועה במקום ציבורי, אשר בוצעה בתקופת ההתנתקות. בעקבות הבקשה לעיכוב הליכים שהגיש עורך דינו של הנאשם ליועץ המשפטי לממשלה הוחלט על ביטול כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי 25178-04-15 (נוער – באר שבע). כנגד הנאשם, קטין, הוגש כתב אישום שייחס לו מס' עבירות, דהיינו ההתנהגות פרועה במקום ציבורי וחיזוק לרכוש במזיד, שאותן ביצע מס' פעמים יחד עם נערים אחרים. בעקבות הבקשה לעיכוב הליכים שהגיש עורך דינו של הנאשם ליועץ המשפטי לממשלה הוחלט על ביטול כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי 2752/04 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של הסגת גבול. בעקבות בקשה לעיכוב הליכים שהגיש עורך דינו של הנאשם ליועץ המשפטי לממשלה הוחלט על ביטול כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי 1202/05 (שלום - אשקלון). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירת אלימות כלפי בת זוגו. לאחר משא ומתן עם התביעה הוחלט על ביטול כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי 1015/06 (נוער - אשדוד). כנגד הנאשם (קטין) הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום והתיק נקבע להוכחות. לאחר שעורך דינו של הנאשם הצביע על קשיים ראייתיים בתיק, הסכימה התביעה למחוק את כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

תיק פלילי 1735/07 (שלום - אשקלון). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של החזקת סכין שלא כדין. הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום וטען כי הסכין היא לצרכי עבודתו, ובכל מקרה הוא שכח כי היא נמצאת במעילו. בסופו של יום, קיבלה התביעה את טענות ההגנה והסכימה לביטול כתב האישום כנגד הנאשם. [...]

המשך...

פ"ל 460-07-13 (תעבורה - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות עם כמות חריגה ביותר - 1430 מ"ג, וכן עבירות נוספות (סטיה מהנתיב, נהיגה בקלות ראש ועוד). על אף שהתביעה המשטרתית דרשה מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש של מאסר בפועל, (וזאת לאור הכמות האלכוהול החריגה), עורך דין לתעבורה דמיטרי ורניצקי הצליח לסיים את התיק עם עונש קל ביותר של פסילה למשך 3 שנים ושרות לתועלת הציבור ,כוכן עונשים נלווים. [...]

המשך...

תד"א 6032-05-12 (תעבורה - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות, ונטען כי הוא נהג ברכב כשבדמו אלכוהול בכמות של 287 מ"ל (במקום 50 מ"ל שמותר ע"פ החוק). בנוסף, הואשם הלקוח בגרימת תאונת דרכים עם חבלות. לאור הקשיים הראיתיים שהיו בתיק הצליח עו"ד לתעבורה דמיטרי ורניצקי להגיע להסכמה לפיה התיק נגמר עם עונש של 11 חודשי פסילה בלבד ועונשים נלווים. [...]

המשך...

תתע"א 3644-01-13 (תעבורה - באר שבע). כנגד הנאשמת הוגש כתב האישום שייחס לה עבירה של נהיגה בשכרות מכוח סירוב. לאחר שהנאשמת לא התייצה לדיונים - היא נשפטה בהעדר ונגזר עליה עונש חמור של 4 שנו פסילה. עו"ד ורניצקי הצליח לבטל את הכרעת הדין המרשיעה וניהל מו"מ עם התביעה, תוך הצבעה על כשליםן מהותיים בראיות שהיו בתיק. בסופו של יום הגיעו הצדדים לעסקת טיעון חדשה: כתב האישום צתוקן לעבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול ונגזרו על הנאשמת 4 חודשי פסילה בלבד! (במקום 4 שנים שנגזרו עליה מלכתחילה). [...]

המשך...

ת"פ 1672/09 (שלום - באר שבע). כנגד הנאשם הוגש כתב אישום שייחס לו עבירה של אלימות במשפחה (תקיפה), בכך שדחף את אשתו, וזאת בהיותו שרוי בגילופין. הנאשם כפר במיוחס לו בכתב האישום ובתיק נשמעו עדים (המתלוננת, בנה והנאשם). בית המשפט החליט לזכות את הנאשם מחמת הספק, וזאת גם לאחר שנתן משקל לטענות העלה עורך דין פלילי - הגנה מן הצדק וזוטי דברים. [...]

המשך...